Mistä tunnistaa lapsen ADHD?

ADHD-lapset

Lapset leikkivät, haahuilevat ja käyttäytyvät joskus sopimattomasti, koska he ovat lapsia jotka vielä opettelevat vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta sekä muiden että omia rajoja. Lapset ovat lapsia, ja siksi ADHD voi olla vaikea tunnistaa. Ilman asianmukaista diagnoosia ja hoitamattomana ADHD:lla voi kuitenkin olla vakavia haittoja lapsen oppimista ja kehitystä ajatellen. Myös aikuisilla esiintyy ADHD:n oireita.

ADHD:n kolme erilaista piirteisyystyyppiä

ADHD esiintyy kolmenlaisen piirteisyyden kautta: tarkkaamattomuuden, hyperaktiivisuuden ja impulsiivisuuden. Vaikka kaikilla lapsilla esiintyy impulsiivisuutta, tarkkaamattomuutta ja he voivat olla näennäisesti loputtoman energisiä, nämä piirteet ilmenevät eri tavoin lapsilla joilla on ADHD. ADHD piirteisyys voi tuoda haasteita kouluympäristössä, kotona ja ikätovereiden kanssa.

Tarkkaamattomuus

Lapset, joilla on ADHD voivat ollessaan motivoituneita keskittyä hyvinkin heitä kiinnostaviin aiheisiin tai tehtäviin, kun taas rutiininomaisten ja ei-motivoivien tehtävien kohdalla keskittyminen ei onnistukaan.

 • keskittymisvaikeudet
 • hajamielisyys
 • vaikeudet tehtävien loppuunsaattamisessa
 • valikoiva kuulo
 • muistivaikeudet
 • vaikeuksia noudattaa / seurata ohjeita
 • alttius huolimattomuusvirheille
 • oman toiminnan ohjauksen vaikeudet
 • huolimattomuus kotitehtävien, kirjojen, lelujen ja muiden tavaroiden suhteen ( tavarat katoavat / rikkoontuvat helposti )

Hyperaktiivisuus

Lapset ovat luonnostaan aktiivisia ja täynnä energiaa, mutta lapset joilla on ADHD tuntuvat olevan jatkuvasti liikkeessä. Heidän saattaa olla vaikea keskittyä yhteen asiaan kovinkaan pitkään ja paikallaan istuminen voi olla täysi mahdottomuus edes pakotettuna. Hyperaktiivisuus on ADHD:n helpoimmin ja yleisimmin tunnistettava piirre.

 • jatkuva liikehdintä, kiemurtelu, jalkojen heiluttelu jne.
 • vaikeudet levätä, rentoutua, rauhoittua tai leikkiä hiljaa
 • kiipeilevät tai juoksevat usein sopimattomissa tilanteissa kielloista huolimatta
 • liika puheliaisuus
 • äkkipikaisuus

Impulsiivisuus

Noin neljän tai viiden vuoden iässä useimmat lapset oppivat hallitsemaan tiettyjä impulsseja, jotka he tunnistavat sopimattomiksi tai kielletyiksi. ADHD-piirteisten lasten impulssikontrollin puute voi johtaa siihen, että he kyselevät sopimattomia tai epäolennaisia kysymyksiä, keskeyttävät keskusteluja eivätkä kunnioita muiden henkilökohtaisia rajoja.

 • ajattelematon toiminta
 • arvailu oikean tiedon selvittämisen sijasta
 • luokassa puhuminen ilman annettua puheenvuoroa
 • toisten keskusteluihin ja toimintaan puuttuminen ilman kutsua
 • muiden keskeyttäminen
 • tilannetajun puute keskusteluissa
 • tunnesäätelyn vaikeuksista johtuvat hallitsemattomat purkaukset

ADHD:n kolme piirteisyystyyppiä lapsilla

Lapsilla on kolmenlaisia ADHD-piirteitä, jotka luokitellaan lapsen käyttäytymisen mukaan:

 1. Pääasiassa tarkkaamaton
 2. Pääasiassa hyperaktiivinen ja impulsiivinen (kykenee kiinnittämään huomiota).
 3. Yhdistelmä tarkkaamattomuutta, yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta

Koska ADHD:n kolmen eri tyypin piirteet ovat niin erilaisia, ensimmäistä ADHD-piirteisyystyyppiä voi olla vaikea tunnistaa lapsissa. He ovat lapsia, jotka ovat pääasiassa tarkkaamattomia, istuvat hiljaa eivätkä häiritse, mutta heillä on taipumus haaveilla sen sijaan, että he kuuntelisivat ohjeita tai kiinnittäisivät huomiota ympäristöönsä.

Johdonmukaisuus on tärkeä tekijä ADHD:n hoidossa lapsilla

Kun lääkäri on varmistanut ADHD-diagnoosin, hoito auttaa tasapainottamaan piirteisyyttä ja vahvistamaan lapsen mahdollisuuksia menestyä koulussa, solmia pysyviä ystävyyssuhteita ja arjen hallintaa kotona. Hoitoon kuuluu yleensä lääkitys, toimintaterapia, tuki koulussa ja kotona, oikea ravinto ja paljon liikuntaa. Mahdollisen lääkityksen noudattaminen määräysten mukaisesti on tärkeää, jotta tasapainoisemman käytöksen vakiintumiselle ja myönteisten tulosten saavuttamiselle on paremmat edellykset.