Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi [5 .7.2018]. Viimeisin katselmointi suoritettu sivustolla [20 .3.2022].

TIETOSUOJALAUSUNTO

Popit Ltd (“Popit”) kerää Popit-palvelun käyttäjiin liittyviä henkilötietoja. Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan seuraaviin: Sivusto (popit.io), Popit Connect, Popit Sense ja Popit-sovellus, joista käytetään yhteisesti nimitystä (“Palvelu”). Popit toimii niiden henkilötietojen rekisterinpitäjänä, joita Palvelun käyttäjät antavat käyttäessään Palvelua tai muilla tavoin, tai joita kerätään automaattisesti Palvelun käytön yhteydessä. Tässä lausunnossa termillä “henkilötiedot” tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa henkilöä (ts. luonnollista henkilöä) koskevia tietoja.

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on Popitille äärimmäisen tärkeää. Popit on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kaikkia tietosuoja-asetuksessa Popitille asetettuja vaatimuksia. Tässä tietosuojalausunnossa kuvataan tarkemmin henkilötietojen käsittelyssä käytettyjä keinoja ja käsittelyn tarkoituksia.

Tätä tietosuojalausuntoa voidaan muuttaa. Tämän tietosuojalausunnon ajantasainen versio löytyy aina Popit-palvelusta.

1. Miksi Popit käsittelee henkilötietoja?

Popit kerää ja käsittelee tiettyjä henkilökohtaisia tietojasi seuraavista syistä:

 • Jotta voisit käyttää Palvelua; Voimme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle pyytämäsi palvelun, täyttää muita esimerkiksi asiakaspalveluun liittyviä pyyntöjäsi, käsitellä tilauksesi tai tarvittaessa muutoin sinun ja Popitin välillä olevan sopimuksen täyttämiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.
 • Voidaksemme ylläpitää ja mukauttaa Palvelua paremmin; Voimme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi kehittääksemme tuotteitamme ja/tai Palveluamme. Käytämme kuitenkin tuotteidemme ja Palvelumme kehittämisessä pääosin ainoastaan aggregoituja ja tilastollisia tietoja, emmekä tietoja, joista olisit tunnistettavissa. Voimme myös käsitellä ja käyttää henkilötietojasi personoidaksemme tuotteitamme ja tarjotaksemme sinulle merkityksellisempää Palvelua antamalla esimerkiksi suosituksia sekä näyttämällä räätälöityä sisältöä ja mainoksia. Voimme yhdistää jonkin tietyn tuotteen ja/tai Palvelun käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietojasi hallussamme oleviin muihin henkilötietoihisi, paitsi siinä tapauksessa, että kyseiset henkilötiedot oli kerätty toiseen tarkoitukseen.
 • Voidaksemme parantaa kokemustasi Palvelustamme; Keräämme tietoja vierailuistasi verkkosivustoillamme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten vakioverkkolokien, avulla.
 • Viestintä- ja markkinointitarkoituksiin; Voimme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi kommunikoidaksemme kanssasi, jotta voimme antaa esimerkiksi käyttämiisi tuotteisiimme ja/tai Palveluumme liittyviä tietoja tai asiakastyytyväisyyskyselyihin liittyen. Voimme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi markkinointiin. Markkinointitarkoituksia voivat olla henkilötietojen käyttö personoituun markkinointiin tai tutkimustarkoituksiin sovellettavien lakien mukaisesti, esimerkiksi tehdäksemme markkinatutkimusta ja kommunikoidaksemme tuotteistamme, Palvelustamme tai tarjouksistamme omien tai kolmansien osapuolten sähköisten tai muiden palvelujen välityksellä.
 • Mahdollisten väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.

2. Mitä henkilötietoja Popit käsittelee ja tietolähteet

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme riippuu siitä, miten käytät Palveluamme. Jos esimerkiksi vierailet sivustollamme, voimme kerätä henkilötietoja analysointitekniikoiden avulla. Jos käytät Popit-sovellusta luomatta profiilia tai rekisteröitymättä, niin keräämme ainoastaan vapaaehtoisesti antamiasi henkilökohtaisia tietoja, kuten esimerkiksi terveystietoja tai profiilitietoja.

Jos päätät luoda profiilin tai rekisteröityä, sinua pyydetään antamaan henkilökohtaisia tietoja, jotka yhdistetään terveystietoihisi ja profiilitietoihisi. Aina kun lähetät tietoja Palvelumme kautta – ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostilla – voimme kerätä antamiasi henkilötietoja voidaksemme tarjota sinulle Palvelua. Voit vapaasti päättää, haluatko antaa meille henkilötietojasi, mutta jos et anna näitä tietoja, et voi välttämättä luoda profiilia tai rekisteröityä Palveluun ja Palvelun käyttöäsi voidaan rajoittaa.

Popitin keräämät henkilökohtaiset tiedot voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 • Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta esimerkiksi silloin, kun lataat sovelluksemme.
  • Tilin tiedot, kuten syntymäaika, sukupuoli, maa sekä kirjautumis-/käyttäjätunnus ja salasana: esimerkiksi silloin, kun käytät sovellustamme.
  • Tunnistustiedot, kuten nimesi: esimerkiksi silloin, kun tilaat Popit Sense -laitteen.
  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköposti ja osoite: esimerkiksi silloin, kun tilaat Popit Sense -laitteen.
  • Tiedot, joita saatat antaa meille vapaaehtoisesti käyttäessäsi Palveluamme, kuten lääkkeen tiedot ja apteekin nimi.
  • Erityisiin tietoryhmiin kuuluvat henkilötiedot, kuten terveystiedot ja fyysiset mitat, joita saatat antaa meille vapaaehtoiseksi saadaksesi mukautetumman käyttäjäkokemuksen.
 • Palvelumme käyttöä tarkkailemalla kerätyt tiedot, kuten esimerkiksi aika, jolloin Palveluamme käytetään; sivu, jolta järjestelmä siirtyi sivustolle; istunnon aikana vieraillut sivut; käytetty IP-osoite, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä tai muut vastaavat tekniset tiedot. Popit käyttää evästeitä ja muita tekniikoita näiden tietojen keräämiseen.

3. Käsittelyn oikeusperusta

Sopimuksen täyttäminen, jotta voit käyttää Palvelua ja jotta voimme ylläpitää ja mukauttaa Palveluamme.

 • Tilin tiedot
  • Tunnistustiedot
  • Yhteystiedot
  • Tiedot, joita annat vapaaehtoisesti Palvelumme käytön yhteydessä
 • Oikeutettu etu ylläpitää ja kehittää Palvelua
  • Evästeet ja muut vastaavat tekniikat, kuten vakioverkkolokit
  • Viestinnän ja markkinointikäyttöjen mahdollistaminen
 • Nimenomainen suostumus
  • Erityisin tietoryhmiin kuuluvat henkilötiedot. Käyttäjiä pyydetään antamaan nimenomainen suostumus tällaisten tietojen keräämiseen erikseen kyseessä olevan Palvelun jokaiselle toiminnolle. Sen voi tehdä esimerkiksi muuttamalla Popit-sovelluksen asetuksia. Suostumuksen epääminen voi vaikuttaa kyseisen Palvelun tarjoamiseen.

Lisäksi Popitilla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja tietoturvatarkoituksissa sekä voidakseen ennaltaehkäistä ja selvittää mahdollisia väärinkäytöksiä.

4. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitusta varten:

Palveluntarjoajat

Popit käyttää yhteistyökumppaneita Palvelun ylläpitämiseen ja tarjoamiseen sekä tässä tietosuojalausunnossa mainittuihin käsittelytarkoituksiin. Siirrämme henkilötietojasi näille yhteistyökumppaneille ainoastaan siinä laajuudessa kuin nämä yhteistyökumppanit tarvitsevat henkilötietoja voidakseen tarjota Palveluja Popitille tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Popit on varmistanut asianmukaisin toimenpitein, että henkilötietojasi käsitellään näissä tapauksissa vain tässä tietosuojalausunnossa mainittuihin tarkoituksiin ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Kolmansien osapuolten markkinointi

Popit voi työskennellä kolmansien osapuolten kanssa, jotta markkinointi olisi mahdollisimman kiinnostavaa käyttäjille. Popit ei luovuta mainostajille henkilötietoja eikä tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Luovutamme vain nimettömiä tietoja, kuten väestötieteellisiä tietoja sekä kiinnostuksen kohteisiin liittyviä tietoja mainonnan asianmukaista kohdentamista varten.

Tutkimuskäyttö

Joissakin tilanteissa Popit voi luovuttaa henkilötietojasi tutkimustarkoituksiin. Näissä tapauksissa kaikkia henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen sekä kansallisten tietosuojalakien mukaisesti.

Lakisääteiset syyt

Popit voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos i) lakisääteisten velvoitteiden tai tuomioistuimen määräysten täyttäminen tai; ii) väärinkäytösten, turvallisuusriskien tai teknisten ongelmien havaitseminen, estäminen tai käsittely edellyttää henkilötietojen käyttöä tai käsittelyä.

Muut perustellut syyt

Jos Popit osallistuu fuusioon, yritysostoon tai omaisuuden myyntiin, voimme siirtää henkilötietojasi asianomaiselle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin myös silloin kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden. Ilmoitamme kaikille asianomaisille asiakkaille, ennen kuin henkilötiedot siirretään tai niihin aletaan soveltaa eri tietosuojalausuntoa.

5. Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Pyrimme toteuttamaan kaikki Palveluumme liittyvät palvelut käyttämällä EU:n tai ETA:n alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja. Joissakin tapauksissa Palvelumme käyttöön liittyviä palveluja voidaan kuitenkin toteuttaa kolmansissa maissa sijaitsevien toimijoiden ja palvelinten avulla. Näissä tapauksissa henkilötietojasi voidaan siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli henkilötietoja siirretään maihin, joissa paikallinen tietosuojalainsäädäntö ei tarjoa riittävää tietosuojaa, tietojen siirrot suojataan asianmukaisin suojatoimenpitein, kuten Euroopan komission tai toimivaltaisen valvontaviranomaisen hyväksymin tavanomaisin sopimuslausekkein tai yritystä koskevin sitovin säännöin. Lisätietoja käyttämistämme suojatoimenpiteistä saa ottamalla meihin yhteyttä alla olevilla yhteystiedoilla.

Henkilötietoja säilytetään käsittelyn oikeusperustan voimassaolon ajan ja niin kauan kuin se on tässä tietosuojalausunnossa mainittujen käsittelytarkoitusten kannalta tarpeen.

Henkilötietoja säilytetään käsittelyn oikeusperustan voimassaoloajan ja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käsittelytarkoitusten kannalta.

Esimerkiksi käyttäjien tietoja säilytetään niin kauan kuin Popitin oikeutettujen etujen voidaan kohtuudella katsoa olevan päteviä. Määrittelemme oikeutetun etumme pätevyyden esimerkiksi Palvelumme käyttösi ja meidän välillä tapahtuneen kommunikoinnin perusteella.

7. Alaikäisten henkilötiedot

Popit ei pyri keräämään mitään tietoja eikä ryhtymään minkäänlaiseen vuorovaikutukseen henkilöiden kanssa, jotka ovat alaikäisiä omassa maassaan. Tietokannoissamme voi kuitenkin olla lasten henkilötietoja, sillä käyttäjän iän tarkka määrittäminen ei ole aina mahdollista. Pidätämme itsellämme oikeuden estää Palvelun jokaiselta henkilöltä, joka on tai jonka perustellusti epäilemme olevan alaikäinen.

8. Sinun oikeutesi

Yleinen tietosuoja-asetus antaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joiden avulla rekisteröity voi hallita henkilötietojensa käsittelyä. Siltä osin kuin Popit on rekisteröidyn henkilötietojen rekisterinpitäjä, rekisteröity voi käyttää Popitin suhteen seuraavia oikeuksia:

Oikeus tarkastella ja oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus saada vahvistus, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä oikeus tarkastella näitä henkilötietoja. Popit voi tarvittaessa pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi esimerkiksi tietojen toimittamisen yksityiskohtien osalta.

Sinulla on lisäksi oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisua tai Popitin käsittelemien puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan tietojärjestelmistämme. Popit noudattaa pyyntöäsi, mikäli meillä ei ole perusteltua syytä olla poistamatta tietoja, kuten esimerkiksi lakisääteistä velvoitetta jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen poistaminen varmuuskopioista ja muista vastaavista tietojärjestelmistä ei välttämättä tapahdu välittömästi, vaan ne poistuvat tietokantojen normaalien säilytyskäytäntöjen yhteydessä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos henkilötietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen tai Palvelujen tarjoamiseen. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, vaikka käsittely perustuisi aiemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen voi johtaa Palvelun käytön rajoittamiseen. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi noudattamalla ohjeita, jotka sisältyvät kaikkiin markkinointiviesteihimme.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Jos kyseenalaistat rekisteröimiemme tietojesi virheettömyyden tai käsittelyn laillisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä vastustamisoikeutesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan kyseisten tietojen käsittelyn vain niiden tallentamiseen. Käsittely rajoitetaan vain tallentamiseen, kunnes tietojen virheettömyys voidaan todeta, tai voidaan tarkastaa, syrjäyttävätkö oikeutetut etumme sinun etusi.

Jos sinulla ei ole oikeutta rekisteröimiemme tietojesi poistamiseen, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme kyseisten tietojen käsittelyn vain niiden tallentamiseen. Jos rekisteröimiemme tietojesi käsittely on tarpeen yksinomaan oikeudellisten vaateiden esittämistä varten, voit vaatia, että myös muu näiden tietojen käsittely rajoitetaan tallentamiseen. Voimme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos se on tarpeen oikeudellisten vaateiden esittämistä varten tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sinun ja Popitin väliseen sopimukseen.

9. Kuka on rekisterinpitäjä ja keneen voin ottaa yhteyttä?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Popitiin osoitteessa (reachout[at]popit.io) Oikeuksiesi laajuus riippuu käsittelyn oikeusperustasta ja oikeuksien käyttäminen edellyttää tunnistautumista.

Rekisterinpitäjä:

Popit Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
Finland

Oikeus tehdä valitus

Jos henkilötietojesi käsittely on sovellettavan lainsäädännön vastaista, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Suomessa tämä on tietosuojavaltuutettu, ja valitus on tehtävä tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta http://www.tietosuoja.fi.