Jelen Adatvédelmi szabályzat legutóbb 2018. 07. 05-én került frissítésre.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Popit Ltd. („Popit“) a Popit szolgáltatás felhasználóira vonatkozó személyes adatokat gyűjt. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a következőkre érvényes: a weboldal (popit.io), Popit Connect, Popit Sense és Popit App; ezek együttesen mint szolgáltatás szerepelnek (a „Szolgáltatás“). A Popit olyan személyes adatok adatkezelőjeként jár el, amelyeket a Szolgáltatás felhasználói adnak meg a Szolgáltatás igénybevételekor vagy egyéb módon, illetve amelyeket automatikusan gyűjt a Szolgáltatás használatával összefüggésben. Jelen Nyilatkozatban a „személyes adat“ kifejezés egy azonosított vagy azonosítható személyre (tehát természetes személyre) vonatkozó információkat jelenti.

Az Ön magánszférájának és személyes adatainak védelme a Popit számára elsődleges fontosságú. A Popit elkötelezetten törekszik arra, hogy eleget tegyen mindazoknak a követelményeknek, amelyekre az adatvédelmi szabályozás kötelezi az Ön személyes adatainak kezelése kapcsán. Az Ön személyes adatai kezelésének módját és céljait jelen adatvédelmi nyilatkozat tárgyalja részletesebben is.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat időről időre változhat. A Popit Service-en bármikor megtalálja jelen adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb verzióját.

1. Miért kezel a Popit személyes adatokat?

A Popit azért gyűjt és kezel bizonyos személyes adatokat Önnel kapcsolatban, hogy

 • az Ön számára lehetővé tegye a szolgáltatás igénybevételét; kezelhetjük és felhasználhatjuk a személyes adatait azért is, hogy biztosítsuk az Ön számára az igényelt szolgáltatást, teljesítsük egyéb kéréseit, pl. ügyfélszolgálat, feldolgozzuk megrendelését, illetve egyéb olyan célokból, amelyek szükségesek lehetnek az Ön és a Popit között létrejött szerződés teljesítéséhez vagy betartatásához.
 • fenntartsa, fejlessze, és pontosabban személyre szabja a Szolgáltatást; személyes adatait termékeink és/vagy Szolgáltatásunk fejlesztése céljából is kezelhetjük és felhasználhatjuk. Termékeink és Szolgáltatásunk fejlesztéséhez azonban többnyire aggregált és statisztikai adatokat használunk, nem az Ön közvetlen azonosítására alkalmas adatokat. Olyan céllal is kezelhetjük és használhatjuk személyes adatait, hogy kínálatunkat személyre szabjuk, és az Ön számára relevánsabb Szolgáltatást nyújtsunk, tehát hogy ajánlatokat tegyünk és személyre szabott tartalmat és reklámokat jelenítsünk meg. Az egy adott termék és/vagy Szolgáltatás igénybevétele kapcsán gyűjtött személyes adatokat kombinálhatjuk is egyéb személyes adatokkal, amelyeket Önnel kapcsolatban tárolunk, amennyiben ezeket a személyes adatokat nem más célból gyűjtöttük.
 • sütik és hasonló technológiák, pl. standard weblogok segítségével gyűjtsön adatokat az Ön weboldalunkon tett látogatásáról, és ezzel javítsuk a Szolgáltatásunk nyújtotta élményt.
 • lehetővé tegye a kommunikációs és marketing célú felhasználást; személyes adatait kezelhetjük és felhasználhatjuk arra is, hogy Önnel kommunikáljunk, például hogy tájékoztatást nyújtsunk az Ön által használt termékeink és/vagy Szolgáltatás kapcsán, illetve hogy az ügyfél-elégedettség felméréséhez megkeressük Önt. Személyes adatait marketing célokra is kezelhetjük és felhasználhatjuk. A marketing célú felhasználás lehet az Ön személyes adatainak személyre szabott marketing vagy kutatási célú használata a hatályos törvényeknek megfelelően, például piackutatás, illetve termékeinkről, Szolgáltatásunkról vagy promócióinkról szóló tájékoztatás saját vagy harmadik fél elektronikus vagy egyéb szolgáltatása útján.
 • megelőzze és megoldja az esetleges visszaéléseket.

2. Milyen személyes adatokat kezel a Popit, és milyen forrásokból?

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok attól függnek, hogy Ön miként használja Szolgáltatásunkat. Például ha felkeresi weboldalunkat, elemző technikák segítségével gyűjthetünk személyes adatokat. Ha profil létrehozása vagy regisztráció nélkül használja a Popit alkalmazást, csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön önként ad meg nekünk, pl. egészségügyi vagy profiladatok.

Ha úgy dönt, hogy létrehozza profilját vagy regisztrál nálunk, olyan személyes adatok megadását kérjük, amelyek egészségügyi és profiladataihoz kapcsolódnak. Bármikor adatokat ad meg Szolgáltatásunkon keresztül – telefonon vagy e-mailben az ügyfélszolgálatnak -, mi gyűjthetjük a megadott személyes adatokat ahhoz, hogy a Szolgáltatást biztosítani tudjuk. Ön a saját belátása szerint dönthet, hogy megad-e nekünk bármilyen személyes adatot, azonban ha nem teszi, elképzelhető, hogy nem tud profilt létrehozni vagy a Szolgáltatáshoz regisztrálni, és ezért a Szolgáltatást csak korlátozott mértékben tudja igénybe venni.

A Popit által gyűjtött személyes adatok a következő kategóriákba sorolhatók:

 • Személyes adatok, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor például letölti alkalmazásunkat
  • Felhasználói fiók adatai, pl. születési dátum, nem, ország, bejelentkezési/felhasználói azonosító és jelszó, amikor például Ön az alkalmazásunkat használja
  • Olyan azonosító adatok, mint a név, például amikor megrendeli a Popit Sense készüléket.
  • Elérhetőségek – telefonszám, e-mail cím, például amikor megrendeli a Popit Sense készüléket.
  • Az Ön által a Szolgáltatás igénybevételekor önkéntesen megadott adatok, például gyógyszeres kezelés részletei és a gyógyszertár neve.
  • Különleges kategóriákba sorolható személyes adatok, pl. egészségügyi adatok és testméretek, amelyeket esetleg önként megad nekünk, hogy személyre szabottabb felhasználói élményben legyen része.
 • A Szolgáltatás igénybevételének megfigyelésével gyűjtött adatok; pl. a Szolgáltatás igénybevételének ideje; az oldal, amelyről a rendszer hozzáfért a weboldalhoz; a munkamenet során meglátogatott oldalak; IP-cím, az eszköz típusa, az operációs rendszer vagy hasonló műszaki információk. A Popit az ilyen adatok gyűjtéséhez sütiket és egyéb technológiákat alkalmaz.

3. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, hogy Ön igénybe vehesse a Szolgáltatást, mi pedig fenntarthassuk, és jobban személyre szabhassuk azt;

 • Fiókadatok
  • Azonosító adatok
  • Elérhetőség:
  • A Szolgáltatás igénybevétele során Ön által önként megadott adatok
 • A Szolgáltatás fenntartásához és fejlesztéséhez fűződő jogszerű érdek;
  • Sütik és hasonló technológiák, pl. standard weblogok;
  • Kommunikációs és marketing célú felhasználás lehetővé tétele
 • Kifejezett jóváhagyás;
  • Különleges kategóriákba tartozó személyes adatok. A szóban forgó Szolgáltatás minden egyes funkciójánál kifejezetten kérik a felhasználók jóváhagyását az ilyen adatgyűjtésre vonatkozólag. Ez elvégezhető a Popit alkalmazás beállításainak megváltoztatásával. A jóváhagyás elutasítása kihatással lehet az adott Szolgáltatás biztosítására.

Emellett a Popitnak adatbiztonsági okokból és az esetleges visszaélések megelőzése és megoldása miatt jogszerű érdeke a személyes adatok kezelése.

4. Személyes adatok kiadása

Személyes adatok kiadása csak olyan mértékben történik, ami a személyes adatok kezelésének céljához szükséges:

Szolgáltatók

A Popit a Szolgáltatás fenntartásához és biztosításához, illetve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célokra partnerek segítségét veszi igénybe. Az Ön személyes adatait csak olyan mértékben továbbítjuk e partnereknek, ami szükséges ahhoz, hogy a Popitnak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokhoz szolgáltatásokat nyújtsanak.

A Popit megtette a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban említett célokból és a hatályos törvényeknek megfelelően kezeljék.

Harmadik fél marketing-tevékenysége

Elképzelhető, hogy a Popit harmadik féllel működik együtt, hogy a marketinget a felhasználók számára minél érdekesebbé tegye. A Popit a reklámozónak nem ad ki személyes vagy személy azonosítására alkalmas adatokat. A megfelelően célzott reklám érdekében csak anonimizált adatokat adunk ki, például demográfiai vagy érdeklődési körrel kapcsolatos információkat.

Kutatási célú felhasználás

Egyes helyzetekben a Popit kiadhat személyes adatokat kutatási célokból. Ilyen esetekben valamennyi személyes adat kezelése az általános adatvédelmi rendeletnek és az országos adatvédelmi törvényeknek megfelelően történik.

Törvényi indokok

Előfordulhat, hogy a Popit harmadik fél számára kiad személyes adatokat, amennyiben a személyes adatokhoz való hozzáférés, illetve azok egyéb kezelése szükséges a következőkhöz: i) törvényi kötelezettségek vagy bírósági határozat teljesítése; ii) visszaélések, biztonsági kockázatok vagy műszaki problémák észlelése, megelőzése vagy kezelése.

Egyéb jogszerű indokok

Amennyiben a Popit fúzióban, akvizícióban vagy eszközök eladásában érintett, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait az érintett harmadik félnek kiadjuk, azonban a személyes adatok titkosságát továbbra is biztosítjuk. Valamennyi érintett ügyfelet értesítjük, mielőtt a személyes adatokat továbbítanánk, illetve azok más adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá kerülnének .

5. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Arra törekszünk, hogy a Szolgáltatásunk biztosításához fűződő minden egyéb szolgáltatáshoz az EU vagy az EGT területén működő szolgáltatókat és szolgáltatásokat vegyünk igénybe. Egyes esetekben azonban előfordulhat, hogy a Szolgáltatásunk igénybe vételéhez fűződő szolgáltatásokat harmadik országban található szolgáltatók és szerverek biztosítják. Ilyen esetekben a hatályos törvényekkel összhangban a személyes adatokat az EU vagy az EGT területén kívülre is továbbíthatjuk. Ami az olyan országokba irányuló személyesadat-továbbítást illeti, ahol a helyi adatvédelmi törvények nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, a továbbított adatokat megfelelő biztosítékok, pl. az Európai Bizottság vagy egy illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott standard szerződéses cikkelyek, illetve kötelező érvényű vállalati szabályok segítségével védjük. Ha a megfelelő biztosítékokról többet szeretne megtudni, kérjük, keressen meg minket az alábbi elérhetőségeken.

6. Megőrzési időszak

A személyes adatok megőrzése az adatkezelés jogalapjának érvényességéig tart, illetve amíg a jelen adatvédelmi nyilatkozatban említett célokból az adatok kezelésére szükség van.

Például, a felhasználók adatait addig őrizzük meg, amíg a Popit jogszerű érdekei méltányosan indokoltnak tekinthetők. Jogszerű érdekeink indokoltságát például a Szolgáltatás igénybevétele, illetve a köztünk folytatott kommunikáció alapján döntjük el.

7. Kiskorúakra vonatkozó adatok

A Popit nem kíván adatokat gyűjteni olyan személyektől, illetve azokkal bármilyen tranzakciót folytatni, akik a saját országukban kiskorúnak minősülnek. Mindazonáltal adatbázisaink tartalmazhatják gyermekek személyes adatait, mivel nem mindig lehetséges a felhasználó pontos korának megállapítása. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatás letiltására azon személyek számára, akik kiskorúak, illetve megalapozott gyanúnk szerint kiskorúak.

8. Az Ön jogai

Az általános adatvédelmi rendelet egy sor jogot biztosít az érintettnek, amelyek segítségével az érintett irányíthatja személyes adatainak kezelését. Az érintett a következő jogokat gyakorolhatja a Popittal szemben, amennyiben a Popit jár el adatkezelőként az érintett személyes adatai kapcsán:

Hozzáférési jog és a helyesbítéshez való jog

Önnek joga van megerősítést kapni azzal kapcsolatban, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, illetve joga van az ilyen személyes adatokhoz hozzáférni. Előfordulhat, hogy a Popit szükség esetén megkéri, hogy kérését pontosítsa, például a tájékoztatás részletei kapcsán.

Emellett joga van kérni az Önre vonatkozó és a Popit által kezelt helytelen adatok helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az adatok törléséhez való jog

Önnek joga van kérni személyes adatainak törlését adatrendszereinkből. A Popit teljesíteni fogja kérését, amennyiben nincs jogszerű indokunk arra, hogy az adatokat ne töröljük, például a személyes adatok további kezelésére vonatkozó törvényi kötelezettség. Előfordulhat, hogy a személyes adatokat nem töröljük azonnal a biztonsági másolatokból és egyéb adatrendszerekből, csak a rendszeres adatbázis-fenntartási gyakorlataink során.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek tiltakozni is joga van személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelésének célja nem a törvényi kötelezettségek teljesítése vagy a Szolgáltatás biztosítása. Tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, még akkor is, ha az adatkezelés alapja az Ön múltban adott hozzájárulása. Személyes adatainak kezelése elleni tiltakozása a Szolgáltatás igénybevételének korlátozásához vezethet. Joga van a direkt marketing tevékenységet megtiltani, amit az összes marketing üzenetünkben megtalálható utasítások segítségével tehet meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben kétségbe vonja az Ön kapcsán gyűjtött adatok helyességét vagy az adatkezelés törvényességét, illetve amennyiben élt a tiltakozáshoz való jogával és tiltakozott adatainak kezelése ellen, kérheti, hogy ezen adatok kezelését kizárólag a tárolásra korlátozzuk. Az adatkezelés csak tárolásra fog korlátozódni, amíg az adatok helyességét nem sikerül megállapítani, illetve ellenőrizhetjük, hogy jogszerű érdekeink nem írják-e felül az Ön érdekeit.

Amennyiben nem jogosult az Ön kapcsán nálunk rögzített adatok törlésére, helyette kérheti az adatkezelés csak tárolásra való korlátozását. Amennyiben az Ön kapcsán általunk rögzített adatok kezelése kizárólag egy jogi igény érvényesítéséhez szükséges, kérheti azt is, hogy az adatok egyéb kezelése a tárolásra korlátozódjon. Előfordulhat, hogy adatait más célokból is kezeljük, amennyiben erre egy jogi igény érvényesítéséhez szükség van, illetve ha Ön ehhez hozzájárulását adta.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van tőlünk személyes adatait strukturált, általánosan használt formátumban megkapni, hogy azokat másik adatkezelőnek továbbíthassa, amennyiben személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és a Popit között létrejött szerződésen alapul.

9. Ki az adatkezelő és kivel léphetek kapcsolatba?

Jogait gyakorolhatja, ha a (reachout[at]popit.io) oldalon kapcsolatba lép a Popittal. Jogainak mértéke az adatkezelés jogalapjától függ, és azok gyakorlása azonosítást igényel.

Az adatkezelő:

Popit Ltd
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
Finnország

Panasztételhez való jog

Amennyiben személyes adatainak kezelése sérti a hatályos törvényeket, joga van panaszt benyújtani az országos felügyeleti hatóságnál. A panaszt egy illetékes felügyeleti hatóságnál nyújthatja be. Finnországban ez az adatvédelmi biztos, a panaszt pedig az adatvédelmi biztos hivatala által megadott instrukciók szerint kell benyújtani. További információkért kérjük, látogasson el a http://www.tietosuoja.fi/en oldalra.