Ezt az adatvédelmi szabályzatot legutóbb [5 .7.2018]-én frissítették. Legutóbbi felülvizsgálat [20 .3.2022].

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Popit Ltd. („Popit“) a Popit szolgáltatás felhasználóira vonatkozó személyes adatokat gyűjt. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a következőkre érvényes: a weboldal (popit.io), Popit Connect, Popit Sense és Popit App; ezek együttesen mint szolgáltatás szerepelnek (a „Szolgáltatás“). A Popit adatkezelőként jár el azon személyes adatok tekintetében, amelyeket a Szolgáltatás felhasználói a Szolgáltatás igénybevételekor vagy más módon adnak meg, illetve amelyeket a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben automatikusan gyűjtenek. E nyilatkozatban a „személyes adat” kifejezés alatt az azonosított vagy azonosítható személyre (azaz természetes személyre) vonatkozó információkat értjük.

Az Ön magánszférájának és személyes adatainak védelme a Popit számára elsődleges fontosságú. A Popit elkötelezetten törekszik arra, hogy eleget tegyen mindazoknak a követelményeknek, amelyekre az adatvédelmi szabályozás kötelezi az Ön személyes adatainak kezelése kapcsán. A személyes adatok feldolgozásának módjait és céljait a jelen adatvédelmi nyilatkozat részletesen ismerteti.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat időről időre változhat. A Popit Service-en bármikor megtalálja jelen adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb verzióját.

1. Miért kezel a Popit személyes adatokat?

A Popit azért gyűjt és kezel bizonyos személyes adatokat Önnel kapcsolatban, hogy

 • A Szolgáltatás használatának lehetővé tétele; személyes adatait feldolgozhatjuk és felhasználhatjuk az Ön által kért Szolgáltatás nyújtásához, egyéb kéréseinek teljesítéséhez, mint például ügyfélszolgálat, megrendelésének feldolgozása, illetve az Ön és a Popit közötti szerződés teljesítéséhez vagy érvényesítéséhez szükséges egyéb módon.
 • fenntartsa, fejlessze, és pontosabban személyre szabja a Szolgáltatást; személyes adatait termékeink és/vagy Szolgáltatásunk fejlesztése céljából is kezelhetjük és felhasználhatjuk. Termékeink és Szolgáltatásunk fejlesztéséhez azonban többnyire aggregált és statisztikai adatokat használunk, nem az Ön közvetlen azonosítására alkalmas adatokat. Olyan céllal is kezelhetjük és használhatjuk személyes adatait, hogy kínálatunkat személyre szabjuk, és az Ön számára relevánsabb Szolgáltatást nyújtsunk, tehát hogy ajánlatokat tegyünk és személyre szabott tartalmat és reklámokat jelenítsünk meg. Az adott termék és/vagy szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat összekapcsolhatjuk az Önről birtokunkban lévő egyéb személyes adatokkal, kivéve, ha az ilyen személyes adatokat más célból gyűjtöttük.
 • sütik és hasonló technológiák, pl. standard weblogok segítségével gyűjtsön adatokat az Ön weboldalunkon tett látogatásáról, és ezzel javítsuk a Szolgáltatásunk nyújtotta élményt.
 • Kommunikációs és marketing célú felhasználás lehetővé tétele; személyes adatait feldolgozhatjuk és felhasználhatjuk az Önnel való kommunikációhoz, például az Ön által használt termékeinkkel és/vagy Szolgáltatásunkkal kapcsolatos információk szolgáltatása céljából, vagy ügyfél-elégedettségi kérdésekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljából. Személyes adatait marketing célokra is kezelhetjük és felhasználhatjuk. A marketingcélok magukban foglalhatják az Ön személyes adatainak felhasználását személyre szabott marketing- vagy kutatási célokra az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, például piackutatás végzése és termékeink, Szolgáltatásunk vagy promócióink kommunikálása az Ön számára saját vagy harmadik felek elektronikus vagy egyéb Szolgáltatásán keresztül.
 • Az esetleges visszaélések megelőzése és megoldása

2. Milyen személyes adatokat kezel a Popit, és milyen forrásokból?

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok attól függnek, hogy Ön miként használja Szolgáltatásunkat. Például, ha Ön meglátogatja a Webhelyünket, személyes adatokat gyűjthetünk elemzési technikák segítségével. Ha profil létrehozása vagy regisztráció nélkül használja a Popit alkalmazást, csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön önként ad meg nekünk, pl. egészségügyi vagy profiladatok.

Ha úgy dönt, hogy profilt hoz létre vagy regisztrál nálunk – megkérjük, hogy adjon meg személyes adatokat, amelyeket az egészségügyi és profiladatokhoz társítunk. Bármikor adatokat ad meg Szolgáltatásunkon keresztül – telefonon vagy e-mailben az ügyfélszolgálatnak -, mi gyűjthetjük a megadott személyes adatokat ahhoz, hogy a Szolgáltatást biztosítani tudjuk. Ön a saját belátása szerint dönthet, hogy megad-e nekünk bármilyen személyes adatot, azonban ha nem teszi, elképzelhető, hogy nem tud profilt létrehozni vagy a Szolgáltatáshoz regisztrálni, és ezért a Szolgáltatást csak korlátozott mértékben tudja igénybe venni.

A Popit által gyűjtött személyes adatok a következő kategóriákba sorolhatók:

 • Személyes adatok, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor például letölti alkalmazásunkat
  • Felhasználói fiók adatai, pl. születési dátum, nem, ország, bejelentkezési/felhasználói azonosító és jelszó, amikor például Ön az alkalmazásunkat használja
  • Olyan azonosító adatok, mint a név, például amikor megrendeli a Popit Sense készüléket.
  • Elérhetőségek – telefonszám, e-mail cím, például amikor megrendeli a Popit Sense készüléket.
  • Az Ön által a Szolgáltatás igénybevételekor önkéntesen megadott adatok, például gyógyszeres kezelés részletei és a gyógyszertár neve.
  • A személyes adatok különleges kategóriái, például egészségügyi információk és fizikai mérések, amelyeket Ön önkéntesen megadhat nekünk a személyre szabottabb felhasználói élmény érdekében.
 • A Szolgáltatás igénybevételének megfigyelésével gyűjtött adatok; pl. a Szolgáltatás igénybevételének ideje; az oldal, amelyről a rendszer hozzáfért a weboldalhoz; a munkamenet során meglátogatott oldalak; IP-cím, az eszköz típusa, az operációs rendszer vagy hasonló műszaki információk. A Popit az ilyen adatok gyűjtéséhez sütiket és egyéb technológiákat alkalmaz.

3. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, hogy Ön igénybe vehesse a Szolgáltatást, mi pedig fenntarthassuk, és jobban személyre szabhassuk azt;

 • Fiókadatok
  • Azonosító adatok
  • Elérhetőség:
  • A Szolgáltatás igénybevétele során Ön által önként megadott adatok
 • A Szolgáltatás fenntartásához és fejlesztéséhez fűződő jogszerű érdek;
  • Sütik és hasonló technológiák, pl. standard weblogok;
  • Kommunikációs és marketing célú felhasználás lehetővé tétele
 • Kifejezett jóváhagyás;
  • Különleges kategóriákba tartozó személyes adatok. A felhasználókat arra kérjük, hogy a szóban forgó szolgáltatás minden egyes funkciója esetében kifejezetten adják meg hozzájárulásukat az ilyen adatgyűjtéshez. Ez elvégezhető a Popit alkalmazás beállításainak megváltoztatásával. A jóváhagyás elutasítása kihatással lehet az adott Szolgáltatás biztosítására.

Emellett a Popitnak adatbiztonsági okokból és az esetleges visszaélések megelőzése és megoldása miatt jogszerű érdeke a személyes adatok kezelése.

4. Személyes adatok kiadása

Személyes adatok kiadása csak olyan mértékben történik, ami a személyes adatok kezelésének céljához szükséges:

Szolgáltatók

A Popit a Szolgáltatás fenntartásához és biztosításához, illetve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célokra partnerek segítségét veszi igénybe. Az Ön személyes adatait csak olyan mértékben továbbítjuk e partnereknek, ami szükséges ahhoz, hogy a Popitnak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokhoz szolgáltatásokat nyújtsanak.

A Popit megtette a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban említett célokból és a hatályos törvényeknek megfelelően kezeljék.

Harmadik fél marketing-tevékenysége

Elképzelhető, hogy a Popit harmadik féllel működik együtt, hogy a marketinget a felhasználók számára minél érdekesebbé tegye. A Popit a reklámozónak nem ad ki személyes vagy személy azonosítására alkalmas adatokat. A megfelelően célzott reklám érdekében csak anonimizált adatokat adunk ki, például demográfiai vagy érdeklődési körrel kapcsolatos információkat.

Kutatási célú felhasználás

Egyes helyzetekben a Popit kiadhat személyes adatokat kutatási célokból. Ilyen esetekben valamennyi személyes adat kezelése az általános adatvédelmi rendeletnek és az országos adatvédelmi törvényeknek megfelelően történik.

Törvényi indokok

Előfordulhat, hogy a Popit harmadik fél számára kiad személyes adatokat, amennyiben a személyes adatokhoz való hozzáférés, illetve azok egyéb kezelése szükséges a következőkhöz: i) jogszabályi kötelezettségek teljesítése vagy bírósági végzés; ii) visszaélések, biztonsági kockázatok vagy műszaki problémák észlelése, megelőzése vagy kezelése.

Egyéb jogszerű indokok

Ha a Popit fúzióban, felvásárlásban vagy eszközértékesítésben vesz részt, az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az érintett harmadik félnek. Ugyanakkor továbbra is biztosítjuk a személyes adatok bizalmas kezelését. Minden érintett ügyfelet értesítünk, mielőtt a személyes adatokat továbbítanánk, vagy mielőtt azok más adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá kerülnének.

5. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Arra törekszünk, hogy a Szolgáltatásunk biztosításához fűződő minden egyéb szolgáltatáshoz az EU vagy az EGT területén működő szolgáltatókat és szolgáltatásokat vegyünk igénybe. Bizonyos esetekben azonban a Szolgáltatásunk használatához kapcsolódó Szolgáltatásokat harmadik országokban található üzemeltetők és szerverek is végezhetik. Ilyen esetekben a hatályos törvényekkel összhangban a személyes adatokat az EU vagy az EGT területén kívülre is továbbíthatjuk. Ami a személyes adatok olyan országokba történő továbbítását illeti, ahol a helyi adatvédelmi jogszabályok nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, az adattovábbítás megfelelő biztosítékok, például az Európai Bizottság vagy egy illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott szabványos szerződéses záradékok vagy kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazásával történik. Ha a megfelelő biztosítékokról többet szeretne megtudni, kérjük, keressen meg minket az alábbi elérhetőségeken.

6. Megőrzési időszak

A személyes adatok megőrzése az adatkezelés jogalapjának érvényességéig tart, illetve amíg a jelen adatvédelmi nyilatkozatban említett célokból az adatok kezelésére szükség van.

A felhasználók adatait például addig őrizzük meg, amíg a Popit jogos érdekei ésszerűen megalapozottnak tekinthetők. Jogszerű érdekeink indokoltságát például a Szolgáltatás igénybevétele, illetve a köztünk folytatott kommunikáció alapján döntjük el.

7. Kiskorúakra vonatkozó adatok

A Popit nem kíván adatokat gyűjteni olyan személyektől, illetve azokkal bármilyen tranzakciót folytatni, akik a saját országukban kiskorúnak minősülnek. Adatbázisaink ennek ellenére tartalmazhatnak gyermekek személyes adatait, mivel nem mindig lehet pontosan meghatározni a felhasználó életkorát. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatás letiltására azon személyek számára, akik kiskorúak, illetve megalapozott gyanúnk szerint kiskorúak.

8. Az Ön jogai

Az általános adatvédelmi rendelet egy sor jogot biztosít az érintettnek, amelyek segítségével az érintett irányíthatja személyes adatainak kezelését. Az érintett a következő jogokat gyakorolhatja a Popittal szemben, amennyiben a Popit jár el adatkezelőként az érintett személyes adatai kapcsán:

Hozzáférési jog és a helyesbítéshez való jog

Önnek joga van megerősítést kapni azzal kapcsolatban, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, illetve joga van az ilyen személyes adatokhoz hozzáférni. A Popit kérheti, hogy szükség esetén pontosítsa kérését, például az információszolgáltatás részleteivel kapcsolatban.

Ezenkívül joga van kérni az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok helyesbítését, illetve a Popit által kezelt hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az adatok törléséhez való jog

Önnek joga van kérni személyes adatainak törlését adatrendszereinkből. A Popit teljesíteni fogja kérését, amennyiben nincs jogszerű indokunk arra, hogy az adatokat ne töröljük, például a személyes adatok további kezelésére vonatkozó törvényi kötelezettség. A személyes adatok nem törölhetők azonnal a biztonsági másolatokból és más ilyen adatrendszerekből, hanem a rendszeres adatmegőrzési gyakorlatok révén törlődnek.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van továbbá tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, ha személyes adatait a jogi kötelezettségek teljesítésétől vagy a Szolgáltatások nyújtásától eltérő célból dolgozzák fel. Ön tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, még akkor is, ha az ilyen feldolgozás alapja az Ön által korábban adott hozzájárulás. Személyes adatainak kezelése elleni tiltakozása a Szolgáltatás igénybevételének korlátozásához vezethet. Önnek joga van megtiltani a közvetlen marketinget, ha követi az összes marketingüzenetünkben szereplő utasításokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha vitatja az Önről nyilvántartott adatok helyességét vagy a feldolgozás jogszerűségét, vagy ha tiltakozott az adatok feldolgozása ellen a tiltakozáshoz való jogának megfelelően, kérheti, hogy az adatok feldolgozását csak a tárolásra korlátozzuk. Az adatkezelés csak tárolásra fog korlátozódni, amíg az adatok helyességét nem sikerül megállapítani, illetve ellenőrizhetjük, hogy jogszerű érdekeink nem írják-e felül az Ön érdekeit.

Amennyiben nem jogosult az Ön kapcsán nálunk rögzített adatok törlésére, helyette kérheti az adatkezelés csak tárolásra való korlátozását. Ha az Önről nyilvántartott adatok feldolgozása kizárólag jogi igény érvényesítéséhez szükséges, Ön kérheti, hogy ezen adatok egyéb feldolgozása a tárolásra korlátozódjon. Előfordulhat, hogy adatait más célokból is kezeljük, amennyiben erre egy jogi igény érvényesítéséhez szükség van, illetve ha Ön ehhez hozzájárulását adta.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van tőlünk személyes adatait strukturált, általánosan használt formátumban megkapni, hogy azokat másik adatkezelőnek továbbíthassa, amennyiben személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és a Popit között létrejött szerződésen alapul.

9. Ki az adatkezelő és kivel léphetek kapcsolatba?

Jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép a Popittal az alábbi címen (reachout[at]popit.io). Az Ön jogainak terjedelme az adatkezelés jogalapjától függ, és jogainak gyakorlása azonosítást igényel.

Az adatkezelő:

Popit Ltd
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
Finnország

Panasztételhez való jog

Amennyiben személyes adatainak kezelése sérti a hatályos törvényeket, joga van panaszt benyújtani az országos felügyeleti hatóságnál. A panaszt egy illetékes felügyeleti hatóságnál nyújthatja be. Finnországban ez az adatvédelmi biztos, a panaszt pedig az adatvédelmi biztos hivatala által megadott instrukciók szerint kell benyújtani. További információkért kérjük, látogasson el a http://www.tietosuoja.fi/en oldalra.