Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den [5.7.2018].

Personvernerklæring

Popit Ltd («Popit») samler inn personopplysninger relatert til brukerne av Popit Service. Denne personvernerklæringen gjelder nettstedet (popit.io), Popit Connect, Popit Sense og Popit App som det sammen refereres til som Tjenesten («Tjeneste»). Popit fungerer som kontrollør av personlig informasjon som brukerne av tjenesten gir når de bruker tjenesten eller på annen måte eller som samles automatisk når tjenesten brukes. I denne erklæringen betyr begrepet «personopplysninger» informasjon som er knyttet til et indentifisert eller identifiserbart individ (det vil si en fysisk person).

Beskyttelse av personvern og dine personopplysninger er svært viktig for Popit. Popit er forpliktet til å oppfylle kravene som databeskyttelsesforskriften stiller til Popit ved behandling av dine personopplysninger. Formålet med å behandle dine personopplysninger er beskrevet nærmere i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen kan endres. Du vil alltid finne den oppdaterte versjonen av denne personvernerklæringen på Popit Service.

1. Hvorfor behandler Popit personopplysninger?

Popit samler inn og behandler visse personopplysninger om deg for at du skal kunne

 • Bruke tjenesten: vi kan behandle og bruke dine personopplysninger for å informere deg, utføre tjenesten du har bedt om, oppfylle andre forespørsler fra deg som kundeservice, behandle bestillingen din eller annet som kan være nødvendig for å utføre eller håndheve kontrakten mellom deg og Popit.
 • Opprettholde og utvikle tjenesten på best mulig måte utfra dine behov: vi kan behandle og bruke dine personopplysninger for å utvikle våre produkter og/eller tjenester. Men for det meste bruker vi kun aggregat og statistisk informasjon i utviklingen av våre produkter og tjenester og ikke data som er direkte identifiserbare. Vi kan også behandle og bruke dine personopplysninger til å tilpasse våre tilbud og gi deg tjenester som er mer relevante for deg, for eksempel å lage anbefalinger og vise tilpasset innhold og annonsering. Vi kan kombinere personopplysninger i forbindelse med din bruk av et bestemt produkt og/eller tjeneste med andre personopplysninger vi kan ha om deg, unntatt der slike personopplysninger ble samlet til et annet formål.
 • Forbedre din opplevelse av vår tjeneste ved å samle inn informasjon om ditt besøk på våre nettsider ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier som standardlogg.
 • Aktivere kommunikasjon og markedsføring bruksområder, vi kan behandle og bruke dine personopplysninger til å kommunisere med deg, for eksempel for å gi deg informasjon om våre produkter og/eller tjenester du bruker eller for å kontakte deg i forbindelse med kundetilfredshettforespørsler. Vi kan behandle og bruke dine personopplysninger til markedsføring. Markedsføringsformål kan omfatte bruk av dine personopplysninger til personlig markedsføring eller forskningsformål i samsvar med gjeldende lover, for eksempel for å gjennomføre markedsundersøkelser og å formidle våre produkter, tjenester eller kampanjer til deg via vår egen eller tredjeparts elektronikk eller andre tjenester.
 • For å forhindre og oppklare mulig uredelighet

2. Hvilke personopplysninger behandler Popit og hvor kommer informasjon fra

De personopplysningene vi samler inn og behandler, avhenger av hvordan du bruker våre tjenester. Hvis du for eksempel besøker nettstedet vårt, kan vi innhente personopplysninger via analyseteknikker. Hvis du bruker Popit App uten å opprette en profil eller registrere deg, samler vi kun inn personopplysninger som du frivillig gir oss, for eksempel helseinformasjon eller profilinformasjon.

Hvis du velger å opprette en profil eller registrere deg hos oss, vil du bli bedt om å gi personopplysninger som vil være knyttet til helsemessige opplysninger og profilinformasjon. Når du sender inn informasjon via vår tjeneste, via telefon eller e-post med kundeservice, kan vi samle inn personopplysninger du gir oss for å kunne tilby deg våre tjenester. Det er frivillige å gi oss personopplysninger, men hvis du ikke oppgir denne informasjonen, kan du kanskje ikke opprette en profil eller registrere deg hos tjenesten, og din bruk av tjenesten kan være begrenset.

De personopplysningene som Popit samler inn kan grupperes i følgende kategorier:

 • Personopplysninger vi samler inn fra deg når du for eksempel laster ned appen vår
  • Kontodata som kjønn, land og påloggings/bruker-ID og passord når du for eksempel bruker appen vår
  • Identifikasjonsinformasjon som navn, når du for eksempel bestiller Popit Sense-enheten.
  • Identifikasjonsinformasjon som telefonnummer, e-post og adresse når du for eksempel bestiller Popit Sense-enheten.
  • Informasjon du kan gi oss frivillig når du bruker vår tjeneste, for eksempel medisininformasjon og navn på apoteket
  • Spesielle kategorier av personopplysninger, for eksempel helseinformasjon og fysiske målinger som du frivillig gir oss for å få en mer brukervennlig opplevelse.
 • Informasjon samlet gjennom å observere bruk av tjenesten, som for eksempel besøkstid til vår tjeneste, den siden som ble brukt for å få tilgang til nettstedet, sider som besøkes under økten, internettprotokolladresse (IP-adresse), enhetstype, operativsystem eller lignende teknisk informasjon. Popit bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn denne informasjonen.

3. Lovlig grunnlag for behandling

Oppfyllelse av en kontrakt som gjør at du kan bruke tjenesten og at vi kan vedlikeholde og utvikle tjenesten slik at den skreddersys til dine behov,

 • Kontodata
  • Identifikasjonsinformasjon
  • Kontaktinformasjon:
  • Informasjon du gir oss frivillig når du bruker tjenesten vår
 • Legitim interesse for å vedlikeholde og utvikle tjenesten,
  • Informasjonskapsler og lignende teknologier som standard nettlogger,
  • Aktivere kommunikasjon og markedsføring
 • Eksplisitt samtykke:
  • Spesielle kategorier av personopplysninger. Brukere blir bedt om å gi samtykke til slik datainnsamling eksplisitt for hver funksjon av den aktuelle tjenesten. Dette kan gjøres ved å justere innstillingene til Popit App. Avslag på samtykke kan påvirke bruken av den aktuelle tjenesten.

I tillegg har Popit legitim interesse av å behandle personopplysninger med sikte på datasikkerhet og for å forhindre og løse mulig mislighold.

4. Formidling av personalopplysninger

Offentliggjøring av personopplysninger skjer bare i den grad det er nødvendig for det formål personopplysninger behandles:

Tjenestetilbydere

Popit bruker partnere for å vedlikeholde og levere tjenesten samt til videreutviklingsformål som angitt i denne personvernerklæringen. Vi overfører bare dine personopplysninger til disse partnerne i den grad de trenger tilgang til personopplysninger for å kunne levere tjenester til Popit for de formålene som er definert i denne personvernerklæringen.

Popit har iverksatt passende tiltak for å sikre at dine personopplysninger i slike tilfeller bare behandles for de formål som er nevnt i denne personvernerklæringen og i samsvar med gjeldende lovgivning.

Tredjeparts markedsføring

Popit kan jobbe med tredjeparter for å gjøre markedsføringen overfor brukere så interessant som mulig. Popit avslører ikke personopplysninger eller identifiserende data til annonsøren. For å målrette annonsering, vil vi kun avsløre anonymisert informasjon, for eksempel demografisk informasjon eller interesseinformasjon.

Forskningsbruk

I noen situasjoner kan Popit avsløre dine personopplysninger for bruk til forskning. I disse tilfellene behandles alle personopplysninger i samsvar med alminnelig databeskyttelseforskrift og nasjonal databeskyttelselovgivning.

Lovbestemte grunner

Popit kan utlevere dine personopplysninger til en tredjepart dersom tilgang til personopplysninger eller annen behandling av personopplysninger er nødvendig for å i) oppfylle lovbestemte oppgaver eller rettsordre ii) oppdage, forebygge eller håndtere feil, sikkerhetsrisiko eller tekniske problemer.

Andre legitime grunner

Hvis Popit er involvert i fusjon, kjøp eller salg av eiendeler, kan vi overføre personopplysningene til den involverte tredjeparten. Vi vil imidlertid fortsette å sikre konfidensialiteten til alle personopplysninger. Vi vil varsle alle berørte kunder før personopplysningene blir overført eller blir underlagt en annen personvernerklæring.

5. Internasjonal overføring av personopplysninger

Vi streber etter å utføre alle tjenester knyttet til vår tjeneste ved hjelp av operatører og tjenester som ligger i EU eller EØS. Imidlertid kan vi i noen tilfeller også benytte tjenester som utføres av operatører og servere i tredjeland. I slike tilfeller kan også dine personopplysninger bli overført til land utenfor EU eller EØS i samsvar med gjeldende lovgivning. Når det gjelder overføring av personopplysninger til land der lokal lovgivning om databeskyttelse ikke gir tilstrekkelig grad av databeskyttelse, er overføringer beskyttet ved bruk av passende garantier, som for eksempel standard kontraktsbestemmelser godkjent av EU-kommisjonen eller en kompetent tilsynsmyndighet, eller bindende selskapregler. For å lære mer om de sikkerhetstiltakene vi bruker, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

6. Oppbevaringsperiode

Personopplysninger vil bli oppbevart i gyldighetsperioden for det juridiske grunnlaget for behandling og så lenge som nødvendig for de behandlingformålene som er nevnt i denne personvernerklæringen.

For eksempel blir informasjonen til brukerne oppbevart så lenge Popits legitime interesser med rimelighet kan anses som gyldige. Vi bestemmer gyldigheten av vår legitime interesse ved for eksempel din bruk av vår tjeneste samt kommunikasjonen mellom oss.

7. Opplysninger om mindreårige

Popit ønsker ikke å samle inn informasjon fra eller engasjere seg i transaksjoner med personer under myndighetsalder i deres respektive land. Våre databaser kan likevel inneholde personopplysninger om barn fordi det ikke alltid er mulig å avgjøre brukerens alder nøyaktig. Vi forbeholder oss retten til å blokkere tjenesten fra enhver person som er eller som vi med rimelighet mistenker for å være mindreårig.

8. Dine rettigheter

Den generelle databeskyttelsesforordningen gir den registrerte en rekke rettigheter som han/hun kan bruke for å styre behandlingen av sine personopplysninger. Den registrerte kan bruke følgende rettigheter i forhold til Popit i den grad Popit fungerer som kontrollgiver for den registrertes personopplysninger:

Retten til tilgang og rett til rettelse

Du har rett til å motta bekreftelse på om vi behandler personopplysninger knyttet til deg og rett til å få tilgang til alle slike personopplysninger. Popit kan be deg om å spesifisere forespørselen din dersom dette er nødvendig, for eksempel med hensyn til informasjon om opplysningene.

I tillegg har du rett til å be om korrigering av uriktige personopplysninger knyttet til deg, eller til å supplere ufullstendige personopplysninger som Popit behandler.

Retten til sletting av opplysninger

Du har rett til å be om sletting av personopplysninger fra våre datasystemer. Popit vil overholde forespørselen din, forutsatt at vi ikke har en legitim grunn til ikke å slette dataene, for eksempel en lovbestemt forpliktelse til å fortsette behandlingen av personopplysningene. Personopplysninger kan ikke slettes umiddelbart fra sikkerhetskopier eller andre slike datasystemer, men vil bli slettet ved hjelp av vanlig praksis for databaseoppbevaring.

Rett til innvending

Du har også rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger dersom dine personopplysninger behandles til andre formål enn til å oppfyllelse det juridiske ansvaret eller levering av tjenester. Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, selv om du har samtykket til grunnlaget for slik behandling tidligere. Å nekte behandling av dine personopplysninger kan føre til begrensning av bruken av tjenesten. Du har rett til å forby direkte markedsføring ved å følge instruksjonene i alle våre markedsføringsmeldinger.

Rett til begrensning av behandling

Hvis du bestrider korrektheten av opplysningene som vi har registrert om deg eller lovlig behandling, eller hvis du har protestert på behandlingen av dataene i samsvar med din rett til å protestere, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Behandlingen vil bare være begrenset til lagring frem til det er mulig å sjekke informasjonens gyldighet, eller det kan kontrolleres om våre legitime interesser overstyrer dine interesser.

Hvis du ikke har rett til å slette dataene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse dataene til bare lagring. Hvis behandlingen av de opplysningene som vi har registrert om deg bare er nødvendig for å hevde et rettskrav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål hvis dette er nødvendig for å hevde et juridisk krav, eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert, vanlig format, slik at du kan overføre dine personopplysninger til en annen kontrollør, forutsatt at behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke eller en kontrakt mellom deg og Popit.

9. Hvem er kontrolløren, og hvem kan jeg kontakte?

Du kan bruke dine rettigheter ved å kontakte Popit på (reachout [at] popit.io) Rettighetene dine er underlagt det juridiske grunnlaget for behandling, og utøvelse av dine rettigheter krever identifikasjon.

Kontrollør:

Popit Ltd
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
Finland

Rett til å klage

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovgivning, har du rett til å sende inn en klage til den nasjonale tilsynsmyndigheten. Du kan innlevere klagen til en kompetent tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet, og klagen skal innleveres i samsvar med instrukser fra Datatilsynet. Vennligst se https://www.datatilsynet.no for ytterligere informasjon.