Yleiset ehdot

1.Yleistä

1.1 Nämä yleiset ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun ja Popitin välille. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Popitin Palvelujen käyttöä. Näissä Ehdoissa “sinulla” ja “käyttäjillä” tarkoitetaan Palvelua käyttäviä henkilöitä. Käyttämällä Palvelua hyväksyt ja sitoudut noudattamaan ehdoitta näitä Ehtoja. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et voi käyttää Palvelua eikä sinun tule ostaa Palveluja.
1.2 Popit Ltd. (“me” tai “Popit” eri taivutusmuodoissaan) tarjoaa laitteita, verkkopalveluja ja mobiilipalveluja. Sivustosta (popit.io), Popit Connectista, Popit Sensestä ja Popit-sovelluksesta käytetään yhteisesti nimitystä Palvelu (“Palvelu”).
1.3 Yhdessä Tietosuojalausunnon kanssa nämä Ehdot (yhdessä, “Ehdot”) säätelevät sen Palvelun, josta sait nämä Ehdot, sekä siihen liittyvien palvelujen käyttöäsi.
1.4 Popit pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. On sinun vastuullasi lukea Ehdot säännöllisesti. Jatkamalla Palvelun käyttöä annat suostumuksesi mahdollisille muutoksille ja mukautuksille.
1.5 Popit kunnioittaa oikeuttasi yksityisyyteen ja henkilötietojesi suojaamiseen. Näihin Ehtoihin ja Palveluihin sovelletaan tietosuojalausuntoa sellaisena kuin se on aika ajoin muutettuna.

2. Palvelun käyttö

2.1 Käyttääksesi Palvelua sinun on oltava vähintään 18-vuotias. Jos olet vähintään 18-vuotias mutta alaikäinen siellä, missä asut, sinun on luettava Ehdot, ja vanhempasi tai laillisen huoltajasi on tehtävä rekisteröinti puolestasi voidaksesi käyttää Palvelua. Henkilön, joka suorittaa rekisteröinnin, on oltava toimivaltainen henkilö. Hyväksymällä nämä Ehdot ja alkamalla käyttää Palvelua vakuutat ja takaat, että olet noudattanut edellä esitettyä menettelytapaa.
2.2 Käyttäjä saa käyttää Popitin tarjoaman Palvelun toimintoja. Joitakin Palvelun toimintoja voi käyttää rekisteröitymättä; tietyt Palvelun toiminnot voivat kuitenkin edellyttää rekisteröitymistä.
2.3 Mikäli päätät rekisteröityä Palveluun, sitoudut antamaan totuudenmukaisia ja täydellisiä tietoja Palveluun rekisteröityessäsi ja pitämään nämä tiedot ajan tasalla. On kiellettyä antaa harhaanjohtavia tietoja henkilöllisyydestäsi.
2.4 Rekisteröityessäsi luot käyttäjätunnuksen ja salasanan. Olet henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä käyttäjänimelläsi ja salasanallasi. Sitoudut suojaamaan käyttäjätunnustasi ja salasanaasi huolella muiden väärinkäytöltä ja ilmoittamaan mahdollisesta väärinkäytöstä Popitille viipymättä.
2.5 Voit irtisanoa rekisteröitymisesi, mikäli et halua enää käyttää Palvelua. Irtisanomisen jälkeen et voi enää käyttää Palvelua.
2.6 Popit voi irtisanoa tämän sopimuksen tai rajoittaa pääsyäsi tiettyihin Palvelun osiin tai toteuttaa yksinomaisen harkintansa mukaan mitä tahansa muita tarpeellisiksi katsomiaan toimenpiteitä, jos on viitteitä siitä, että olet rikkonut Ehtoja.
2.7 Popit pidättää itsellään oikeuden muuttaa, parannella ja korjata Palvelua oman harkintansa mukaan. Palvelu voi olla poissa käytöstä huoltokatkosten aikana tai muina aikoina. Popit voi myös päättää lakkauttaa Palvelun tai minkä tahansa sen osan oman harkintansa mukaan. Tällöin sinulle annetaan asiasta ennakkoilmoitus (koskee vain rekisteröityneitä käyttäjiä). Popit ei vastaa sinulle tai kolmansille osapuolille mahdollisesta Palvelun tai sen osien lakkauttamisesta.
2.8 Sinun tai meidän irtisanoessa Palvelun sinun on poistettava Popit-sovellus välittömästi kaikilta laitteiltasi, lopetettava Popit Sensen käyttö ja hävitettävä kaikki ladatut tai muutoin Palvelusta saadut materiaalit.

3. Vastuuvapauslausekkeet

3.1 Käyttäjät käyttävät Palvelua omalla vastuullaan; Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on eikä Popit anna mitään takuuta tai vakuutuksia Palvelun, Palvelun tulosten, laadun, kolmansien henkilöiden oikeuksien loukkaamattomuuden tai muiden olosuhteiden suhteen.
3.2 Sinun ei pidä, etkä saa, luottaa Palveluun ensisijaisena välineenä, jonka avulla päätät, otatko ja milloin otat lääkkeen. Palvelun ominaisuuksien käyttö on omalla vastuullasi. Sinun on keskusteltava hoidostasi terveydenhuollon tarjoajien kanssa ja tehtävä lääketieteelliset päätöksesi heidän neuvojensa perusteella.
3.3 POPIT EI TARJOA MINKÄÄNLAISIA LÄÄKETIETEELLISIÄ NEUVOJA. EMME ESITÄ MINKÄÄNLAISIA VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA PALVELUSTA, LÄÄKKEITÄ KOSKEVISTA TIEDOISTA, PILLERITIEDOISTA, TERVEYDESTÄ, PALVELUN SISÄLLÖSTÄ (MUKAAN LUKIEN POPIT SENSEN TAI POPIT-SOVELLUKSEN ANTAMAT TIEDOT) TAI MISTÄÄN PALVELUN TARJOAMASTA TAI SEN KAUTTA SAADUSTA TIEDOSTA. KAIKKI TOIMENPITEET, JOIHIN RYHDYT SISÄLLÖN, TIETOJEN, ILMOITUSTEN TAI MUUN PALVELUSTA SAADUN PERUSTEELLA, OVAT OMALLA VASTUULLASI. PALVELUN KAUTTA TOIMITETTUJEN TIETOJEN TÄSMÄLLISYYS TULEE AINA TARKASTAA. PALVELUN EI OLE TARKOITUS LUODA (EIKÄ SE LUO) POTILASSUHDETTA VÄLILLEMME, EIKÄ SEN SAA AJATELLA KORVAAVAN KÄYNTIÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN VASTAANOTOLLA.

4. Palvelun omistusoikeus

4.1 Ohjelmisto ja muu Palveluun liittyä teknologia sekä niiden muutokset ovat yksinomaan Popitin ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus.
4.2 Palveluun liittyvään ohjelmistoon tai teknologiaan ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Palvelun käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Popitin tai Palvelun toiminimiä, logoja, verkkotunnuksia tai muita tuotemerkkiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Popitilla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta mahdollisia parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

5. Maksut

5.1 Palvelun käyttö voi olla, tai siitä voi tulla, maksullista. Popitin veloittamista maksuista ilmoitetaan erikseen Palvelun yhteydessä.
5.2 Voit joutua maksamaan lisämaksuja verkko-operaattorisi tai muun tietoliikenneoperaattorin/-toimijan ja/tai muun palveluntarjoajan mobiili- ja/tai Internetpalvelujen käytöstä, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, datasiirtomaksut ja muut palvelut, jotka edellyttävät puheajan ja mobiilidatapalvelujen käyttöä. Popit tai sen toimittajat eivät ota vastuuta tällaisten maksujen maksamisesta. Operaattorisi/palveluntarjoajasi on kaikilta osin vastuussa sinulle tarjoamistaan palveluista.

6. Vastuunrajoitus

6.1 Lukuun ottamatta Popit Sensen rajoitettua takuuta Palvelu toimitetaan “SELLAISENA KUIN SE ON” ja “SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. Popit ei takaa, että Palvelu on keskeytymätöntä tai virheetöntä tai viruksetonta. Popit pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelua ja sen sisältöä tai peruuttaa sen käyttöoikeuden milloin tahansa. Palvelua tarjotaan ilman minkäänlaisia takuita, joko nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, takuut omistusoikeudesta tai rikkomisesta tai epäsuorat takuut kaupallisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen suhteessa Palvelun saatavuuteen, täsmällisyyteen, luotettavuuteen, tietoon tai sisältöön. Hyväksyt nimenomaisesti ja huomioit, että Palvelun käyttö on omalla vastuullasi ja että saatat altistua eri lähteistä peräisin olevalle sisällölle.
6.2 Emme vakuuta tai takaa, että Palvelu toimii mobiililaitteellasi tai tietokonelaitteellasi tai että se on yhteensopiva joidenkin tiettyjen laitteiden ohjelmiston tai laitteiston kanssa. Tiedot välitetään sellaisen median välityksellä, joka on hallintamme ja toimivaltamme ulkopuolella; useat tekijät, kuten verkon saatavuus taikka mobiililaitteesi tai tietokonelaitteesi järjestelmän tai käyttöjärjestelmän asetukset, voivat vaikuttaa hälytysten tai ilmoitusten toimittamiseen tai muutoin häiritä Palvelun toimintaa.
6.3 Rajoittamatta edellä mainittua emme me eivätkä lisenssinantajamme tai toimittajamme esitä minkäänlaisia vakuutuksia tai takuita (1) Palvelun, Sisällön, mukaan lukien ohjelmiston, tekstin, kuvien ja linkkien, tai viestinnän, jota toimitetaan palvelun kautta tai sitä käyttämällä, saatavuudesta, tarkkuudesta, pillerin irrottamisen tunnistuksen täsmällisyydestä, luotettavuudesta, täydellisyydestä, laadusta, suorituskyvystä, soveltuvuudesta tai oikea-aikaisuudesta, tai (2) sellaisten valtion asetusten täyttämisestä, jotka edellyttävät reseptilääkkeitä koskevien tietojen paljastamista, tai ohjelmistotyökalujen hyväksymisestä tai vaatimustenmukaisuudesta Palveluun liittyen.

7. Rajoitettu takuu (Popit Sense)

Popit Sensellä on yhden vuoden rajoitettu takuu. Se tarkoittaa sitä, että vaihdamme vialliset tuotteet yhden vuoden sisällä alkuperäisestä ostopäivästä. Tilauksesi on viallinen, jos se ei vastaa verkkokaupassa annettuja tuotetietoja. Käyttäjän on pyydettävä meiltä RMA (Return Merchandising Authorization, lupa palauttaa kauppatavara). Tämä takuu ei kata onnettomuuksia, jotka tapahtuvat sen jälkeen, kun tuote on toimitettu asiakkaalle, kuten esimerkiksi:

  • kosmeettisia vahinkoja, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, naarmuja ja lommoja.
  • onnettomuuden, väärän tai kohtuuttoman käytön, veteen upottamisen, laiminlyönnin, väärinkäytön, paristovuodon, vääränlaisen huollon tai muiden ulkoisten syiden aiheuttamia vahinkoja.
  • vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä muihin kuin Popitin pakkausselosteessa kuvaamiin sallittuihin tai esitettyihin käyttötarkoituksiin.
  • muunneltua tuotetta tai sen osaa.
  • normaalista käytöstä ja kulumisesta tai tuotteen normaalista ikääntymisestä johtuvia vikoja.

8. Ostohinnan ja tuotteen palautuskäytäntö

8.1 Voit palauttaa tuotteemme mistä tahansa syystä ensimmäisten 30 päivän aikana tuotteen vastaanottamisesta, ja ostohinta palautetaan sinulle täysin. Tuote ja sen kaikki osat on palautettava alkuperäisessä pakkauksessaan. Puuttuvien osien hinta vähennetään hinnan palautuksesta.
8.2 Huomaa, että ostaja vastaa palautuksen lähetyskustannuksista. Käsittelemme palautuksen 24 tunnin kuluessa yksikön vastaanottamisesta laitoksellamme, ja rahat näkyvät käyttäjän pankkitilillä tavallisesti 5 arkipäivän kuluessa.

9. Siirto

9.1 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näitä Ehtoja tai osapuolten välistä sopimusta ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Popitilla on oikeus siirtää Ehdot ja osapuolten välinen sopimus kolmannelle osapuolelle.
9.2 Jos osapuoli pidättäytyy käyttämästä näihin Ehtoihin perustuvaa osapuolen oikeutta, se ei rajoita osapuolen oikeutta käyttää oikeutta tai muuta osapuolen oikeutta vastaavissa tapauksissa myöhemmin.

10. Vahingonkorvaukset

Sitoudut puolustamaan, korvaamaan ja suojaamaan Popitia ja sen toimittajia kaikilta kolmannen osapuolen vaateilta ja kaikilta vastuilta, arvioinneilta, tappioilta, kustannuksilta tai vahingoilta, jotka johtuvat i) Ehtojen rikkomisestasi, ii) kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien tai yksityisyyden loukkaamisestasi tai rikkomisestasi, iii) Palvelun väärinkäytöstä kolmannen osapuolen toimesta, mikäli tämän väärinkäytön teki mahdolliseksi se, että sinä et toteuttanut kohtuullisia toimenpiteitä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi suojaamiseksi väärinkäytöltä.

11. Erinäisiä ehtoja

11.1 Ehdot eivät sulje pois eivätkä rajoita mitään pakollisia oikeuksiasi asuinmaassasi.
11.2 Mikäli jonkin näiden Ehtojen ehdoista todetaan olevan pätemätön, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon, ja pätemätön ehto korvataan pätevällä ehdolla, joka on lähimpänä Ehtojen tulosta ja tarkoitusta.
11.3 Kohta 3 (Vastuuvapauslausekkeet), kohta 4 (Palvelun omistusoikeus), kohta 6 (Vastuunrajoitus), kohta 11 (Erinäisiä ehtoja), ja kohta 12 (Sovellettava laki ja riitojenratkaisu) pysyvät voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeenkin.

12. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

12.1 Näihin Ehtoihin ja osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Popit pyrkii ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet välillämme neuvottelemalla. Kaikki näihin Ehtoihin tai osapuolten väliseen sopimukseen perustuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä yksijäsenisellä kokoonpanolla Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä suomen kielellä; mikäli toinen osapuoli ei ole suomalainen yritys, menettely tapahtuu englanniksi. Välimiehen päätös on lopullinen ja molempia osapuolia sitova; se voidaan panna täytäntöön missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Molemmilla osapuolilla on oikeus hakea väliaikaista kieltovaatimusta.
12.2 Mikäli asiaan sovelletaan kuluttajansuojalainsäädäntöä, voit ottaa yhteyttä myös paikalliseen kuluttajaneuvontapalveluun, kuten maistraattien kuluttajaoikeusneuvojiin (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).