ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen általános szerződési feltételek jogi megállapodást testesítenek meg Ön és a Popit között. Kérjük, a Popit szolgáltatásainak igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el őket. A jelen Feltételekben szereplő „Ön“, illetve „felhasználó“ szavak a Szolgáltatást igénybe vevő személyekre utalnak. A Szolgáltatás igénybevételével Ön feltétel nélkül beleegyezik, hogy jelen Feltételeket betartja, és azokat kötelező érvényűnek tekinti. Amennyiben jelen Feltételeket nem fogadja el, a Szolgáltatást nem veheti igénybe, és ezért ne vásároljon Szolgáltatásokat.
1.2. A Popit Ltd. („mi“ vagy „a Popit“) eszközöket, online szolgáltatásokat és mobil szolgáltatásokat nyújt. A weboldal (popit.io), a Popit Connect, a Popit Sense és a Popit alkalmazás együttesen mint Szolgáltatás szerepelnek (a „Szolgáltatás“).
1.3. Jelen Szerződési feltételek az Adatvédelmi nyilatkozattal együtt (együttesen mint a „Feltételek“) szabályozzák a Szolgáltatás igénybevételét ott, ahol Ön jelen Feltételeket olvassa, illetve a kapcsolódó Szolgáltatások igénybevételét.
1.4. A Popit fenntartja a jogot arra, hogy a Feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Feltételek rendszeres áttekintése az Ön felelőssége. A Szolgáltatás folytatólagos igénybevétele azt jelenti, hogy Ön elfogadta a változtatásokat és módosításokat.
1.5. A Popit tiszteletben tartja az Ön magánszférához és személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. Az időről időre módosuló adatvédelmi nyilatkozat jelen Szerződési feltételekre is érvényes.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Szolgáltatást csak 18 éven felettiek vehetik igénybe. Ha Ön már elmúlt 18 éves, ám saját országában fiatalkorúnak minősül, a Szolgáltatás igénybevételéhez tekintse át a Feltételeket, és egyik szülőjével vagy törvényes gyámjával töltesse ki a regisztrációt az Ön nevében. A regisztrációt kitöltő személynek erre jogilag illetékesnek kell lennie. Jelen Feltételek elfogadásával és a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével Ön kijelenti és garantálja, hogy a fenti eljárásnak eleget tett.
2.2. A felhasználó a Popit által nyújtott Szolgáltatás több funkcióját használhatja. A Szolgáltatás egyes funkciói regisztráció nélkül is használhatók, míg bizonyos funkciók regisztrációt igényelhetnek.
2.3. Amennyiben úgy dönt, hogy regisztrál a Szolgáltatásra, azzal beleegyezik, hogy a Szolgáltatásra való regisztráció során valós és teljes információkat ad meg, és hogy ezeket mindig naprakészen tartja. A személyazonosság kapcsán félrevezető adatok megadása tilos.
2.4. Regisztrációkor létrehoz egy felhasználónevet és egy jelszót. A Szolgáltatás használatáért az Ön felhasználóneve és jelszava alatt személyesen Ön a felelős. Ön beleegyezik, hogy felhasználónevét és jelszavát kellő gondossággal védi a visszaélések ellen, és hogy bármilyen visszaélésről azonnal értesíti a Popitot.
2.5. Regisztrációját megszüntetheti, amennyiben már nem kívánja igénybe venni a Szolgáltatást. A regisztráció megszüntetése után már nem lesz hozzáférése a Szolgáltatáshoz.
2.6. A Popit megszüntetheti jelen szerződést vagy korlátozhatja az Ön hozzáférését a Szolgáltatás bizonyos részeihez, illetve tehet bármely egyéb jellegű, belátása szerint helyénvaló lépést, amennyiben bármi arra utal, hogy Ön a jelen Feltételeket megszegte.
2.7. A Popit fenntartja a jogot arra, hogy saját kizárólagos belátása szerint a Szolgáltatást módosítsa, fejlessze és kijavítsa. Előfordulhat, hogy a karbantartási szünetek alatt és egyéb alkalmakkor a Szolgáltatás nem elérhető. Előfordulhat, hogy a karbantartási szünetek alatt és egyéb alkalmakkor a Szolgáltatás nem elérhető. Ebben az esetben erről Önt előre értesíti (csak regisztrált felhasználókra vonatkozik). A Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás bármely részének esetleges beszüntetéséért a Popit nem tartozik felelősséggel sem Ön, sem bármely harmadik fél felé.
2.8. Akár Ön, akár mi szüntetjük meg a szerződést, Ön köteles a Popit alkalmazást haladéktalanul törölni valamennyi eszközéről, beszüntetni a Popit Sense használatát, és megsemmisíteni minden olyan anyagot, amelyhez a Szolgáltatás révén jutott letöltéssel vagy egyéb módon.

3. Jognyilatkozatok

3.1. A felhasználó saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatást; a Szolgáltatást a jelen formájában biztosítjuk, és a Popit nem nyújt garanciát vagy szavatosságot a Szolgáltatás, a Szolgáltatás eredményei, minősége, harmadik fél jogainak meg nem sértése és egyéb körülmények kapcsán.
3.2. Nem javasolt és tilos a Szolgáltatást elsődleges eszközként használni annak eldöntéséhez, hogy szedjen-e és mikor szedjen gyógyszert. A Szolgáltatás bármely részét saját felelősségére veheti igénybe. Konzultáljon egészségügyi szakemberekkel, és gyógyászati döntéseit az ő tanácsaikra alapozza.
3.3. A POPIT SEMMILYEN ORVOSI TANÁCSOT NEM AD. A SZOLGÁLTATÁS, A GYÓGYSZERHASZNÁLATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, GYÓGYSZERADATOK, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA (A POPIT SENSE VAGY A POPIT ALKALMAZÁS ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT ADATOKAT IS BELEÉRTVE), ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS ÚTJÁN ELÉRHETŐVÉ TETT BÁRMELY INFORMÁCIÓ KAPCSÁN NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT. A SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM, INFORMÁCIÓK, ÉRTESÍTÉSEK ÉS EGYEBEK ALAPJÁN KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TEGYEN LÉPÉSEKET. MINDIG ELLENŐRIZZE A SZOLGÁLTATÁS ÚTJÁN KAPOTT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁT. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA NEM AZ, HOGY KÖZTÜNK ÉS ÖN KÖZÖTT ORVOS-BETEG VISZONY JÖJJÖN LÉTRE (ÉS NEM IS JÖN LÉTRE), ÉS NEM IS HELYETTESÍTHETI AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERREL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓT.

4. A Szolgáltatás tulajdonosa

4.1. A szoftver és a Szolgáltatáshoz fűződő technológia és annak minden módosítása a Popit és/vagy egy harmadik fél kizárólagos tulajdonát képezi, és szerzői jogvédelem vagy egyéb szellemi tulajdonjog oltalma alatt állhat.
4.2. A Szolgáltatás jelen Feltételekben meghatározott igénybevételén túl a felhasználó a Szolgáltatáshoz fűződő szoftver vagy technológia tekintetében nem rendelkezik jogokkal. Jelen Feltételek alapján nem kerül sor jogok átruházására a cégnevek, logók, domain-nevek, illetve a Popithoz vagy a Szolgáltatáshoz fűződő egyéb, márka vonatkozású megnevezések vagy azonosítók tekintetében. A Popit jogosult a fejlesztésre vonatkozó bármilyen javaslatot, észrevételt vagy ajánlatot ellentételezés nélkül, szabadon felhasználni.

5. Díjazás

5.1. A Szolgáltatás igénybevétele díjköteles lehet, vagy azzá válhat. A Popit által kiszabott bármilyen díjat a Popit a Szolgáltatás kapcsán külön bejelenti.
5.2. Hálózati vagy egyéb távközlési szolgáltatója, illetve más szolgáltatók mobil és/vagy internetes szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán felmerülhetnek további díjak, beleértve egyebek között az adatátviteli díjakat és egyéb olyan szolgáltatásokat, amelyek sugárzási időt és mobiladat-szolgáltatásokat igényelnek. A Popit és beszállítói az ilyen díjak megfizetéséért nem vállalnak felelősséget. Az Ön szolgáltatója felelős minden tekintetben az általa Önnek nyújtott szolgáltatásokért.

6. A felelősség korlátozása

6.1. A Popit Sense-re vonatkozó korlátozott termékszavatosság kivételével a Szolgáltatást JELEN FORMÁJÁBAN és RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT biztosítjuk. A Popit nem garantálja, hogy a Szolgáltatás szünetmentes, illetve hiba- vagy vírusmentes lesz. A Popit fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és tartalmát átdolgozza, illetve az ezekhez való hozzáférést bármikor visszavonja. A Szolgáltatás rendelkezésre állásával, pontosságával, megbízhatóságával, információival vagy tartalmával kapcsolatban sem kifejezett, sem vélelmezett garanciákat nem adunk, beleértve egyebek között a jogszavatosságot vagy a jogtisztaság szavatolását, illetve a kereskedelmi forgalomba hozhatóságra vagy egy adott célnak való megfelelőségre vonatkozó vélelmezett garanciákat is. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veszi igénybe, és hogy különböző forrásokból származó tartalommal találkozhat.
6.2. Nem szavatoljuk vagy garantáljuk, hogy a Szolgáltatás működni fog a mobilján vagy egyéb számítástechnikai eszközén, vagy hogy kompatibilis lesz bármely adott eszköz hardverével vagy szoftverével. Az információk továbbítása olyan közvetítő eszköz segítségével történik, amely az irányításunkon és hatáskörünkön kívül esik; számos tényező, ezen belül a hálózat rendelkezésre állása, az Ön mobil- vagy számítástechnikai eszközének rendszer- vagy operációsrendszer-beállításai befolyásolhatják a riasztások vagy értesítések kézbesítését, illetve egyéb módon zavarhatják meg a Szolgáltatás működését.
6.3. Az előzőek korlátozása nélkül mi, a licencadóink és a beszállítóink semmiféle garanciát és szavatosságot nem vállalunk a következők tekintetében: (1) a Szolgáltatás rendelkezésre állása, pontossága, a gyógyszerkivétel észlelésének pontossága, megbízhatósága, a Szolgáltatás teljes körűsége, minősége, teljesítménye, megfelelősége vagy időszerűsége, a tartalma, ezen belül a szoftver, a szöveg, a grafika, a hivatkozások, illetve a Szolgáltatás igénybevételéről vagy annak során nyújtott kommunikáció; illetve (2) a vényre kapható gyógyszerkészítmények kapcsán adatközlést előíró bármely kormányrendeletnek való megfelelés, illetve a Szolgáltatással összefüggésben bármely szoftver engedélyezése vagy megfelelősége.

7. Korlátozott termékszavatosság (Popit Sense)

A Popit Sense 1 éves korlátozott termékszavatossággal kapható. Ez azt jelenti, hogy az eredeti vásárlási naptól számított egy éven belül cserét kínálunk fel a hibás termék helyett. A megrendelés hibásnak minősül, ha nem felel meg az online boltban található termékinformációknak. A felhasználónak az RMA-hoz kell fordulnia (visszáru-engedélyezés). Ez a szavatosság nem terjed ki a termék vásárlóhoz történő leszállítását követő balesetekre, pl.:

  • Szépséghibák, ezen belül egyebek között karcolások és horpadások;
  • Balesetből, nem rendeltetésszerű használatból, nem indokolt használatból, vízbe merítésből, gondatlanságból, rongálásból, akkumulátor-szivárgásból, nem megfelelő szolgáltatásból vagy egyéb külső okokból fakadó károsodások;
  • A Popit által a kísérőnyomtatványon leírt engedélyezett vagy rendeltetésszerű használat körén kívül eső termékhasználat;
  • A termék vagy egy alkatrésze módosításon esett át;
  • A termék normál használatából és kopásából, illetve a termék normál elöregedéséből egyéb módon fakadó hibák.

8. Visszatérítés és visszáru-szabályzat

8.1. Termékünket az átvételtől számított 30 napon belül a vételár teljes visszatérítése mellett bármilyen indokkal visszaküldheti. A terméket eredeti csomagolásában, valamennyi tartozékával együtt kell visszajuttatni. A hiányzó tartozékok árát a visszatérítésből levonjuk.
8.2. Felhívjuk figyelmét, hogy a szállítási költség Önt terheli. Miután a termék visszaérkezett hozzánk, a visszatérítés 24 órán belül feldolgozásra kerül, és az összeg jellemzően 5 munkanapon belül jelenik meg a felhasználó bankszámláján.

9. Átruházás

9.1. A felhasználó nem jogosult jelen Feltételeket vagy a felek közt létrejött szerződést a beszállító előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül átruházni. A Popitnak jogában áll a Feltételeket és a felek közt létrejött szerződést harmadik félre átruházni.
9.2. Amennyiben egy fél nem gyakorolja a jelen Feltételeken alapuló jogait, az nem korlátozza az említett fél jogát arra nézve, hogy az adott vagy más jogot a későbbiekben hasonló esetekben érvényesítse.

10. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy a Popitot és beszállítóit megvédi, kártalanítja és kármentességüket szavatolja bármely harmadik fél követeléssel, illetve minden olyan kötelezettséggel, teherrel, veszteséggel, költséggel vagy kárral szemben, amely a következőkből fakad: i) Ön megszegte a Feltételeket, ii) Ön megsértett vagy megszegett bármilyen szellemi tulajdonjogot, egyéb jogot vagy egy harmadik fél magánszférához való jogát, iii) egy harmadik fél visszaélt a Szolgáltatással, amennyiben a visszaélés azért vált lehetségessé, mert Ön elmulasztotta a méltányosan elvárható óvintézkedéseket megtenni a felhasználónevével és jelszavával való visszaélés ellen.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Feltételek az Ön lakóhely szerinti országában érvényes kötelező jogokat nem zárják ki, és nem kis korlátozzák.
11.2. Amennyiben a Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, az a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja, és az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a Feltételek eredményéhez és céljához legközelebb áll.
11.3. A 3. pont (Jognyilatkozatok), a 4. pont (A Szolgáltatás tulajdonosa), a 6. pont (A felelősség korlátozása), a 11. pont (Egyéb rendelkezések) és a 12. pont (Hatályos törvénykezés és vitarendezés) jelen Megállapodás megszűnése vagy lejárta után is érvényben marad.

12. Hatályos törvénykezés és vitarendezés

12.1. Jelen Feltételek és a felek közt létrejött szerződés tekintetében a finn törvények irányadók, a jogválasztásról szóló rendelkezésektől eltekintve. A Popit a köztünk felmerülő esetleges nézeteltéréseket igyekszik tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben jelen Feltételek vagy a szerződés kapcsán a felek között vita merül fel, azt egyetlen választott bíró rendezi véglegesen egy választottbírósági eljárás keretein belül, a Központi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzatának megfelelően. A választottbírósági eljárás Helsinkiben zajlik, finn nyelven; amennyiben a másik fél nem finn vállalat, az eljárást angol nyelven folytatják le. A választott bíró döntése jogerős és mindkét félre nézve kötelező érvényű; azt bármely illetékes bíróság érvényesíttetheti. Bármely félnek jogában áll ideiglenes intézkedésért folyamodni.
12.2 A fogyasztóvédelmi törvények hatályossága esetén azonban bármikor fordulhat a helyi fogyasztóvédelmi tanácsadó szolgálatokhoz is, pl. Finnországban a helyi nyilvántartási hivatal fogyasztójogi tanácsadóihoz (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/).