Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

1. Γενικά

1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Popit. Παρακαλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν κάνετε χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Popit. Σε αυτούς τους Όρους, όποτε χρησιμοποιούνται οι όροι «εσείς» ή «οι χρήστες», αναφέρονται σε άτομα που κάνουν χρήση της Υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να τηρείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και δεν θα πρέπει να αγοράσετε Υπηρεσίες.
.2 Η Popit Ltd. («εμείς» ή «εμάς» ή «Popit») παρέχει συσκευές, διαδικτυακές υπηρεσίες και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Ο ιστότοπος (popit.io), το Popit Connect, το Popit Sense και η εφαρμογή Popit App αναφέρονται μαζί ως Υπηρεσία («Υπηρεσία»).
1.3 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με τη Δήλωση απορρήτου (συλλογικά «Όροι») διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από την οποία έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους Όρους και τη χρήση των σχετικών Υπηρεσιών.
1.4 Η Popit διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο των Όρων. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους σας αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις.
1.5 Η Popit σέβεται το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων σας. Η δήλωση απορρήτου, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, ισχύει για τους παρόντες Όρους και τις Υπηρεσίες.

2. Χρήση της Υπηρεσίας

2.1 Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Εάν είστε τουλάχιστον 18 ετών αλλά ανήλικος, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου στον οποίο ζείτε, πρέπει να διαβάσετε τους Όρους και να ζητήσετε από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας να ολοκληρώσει την εγγραφή εκ μέρους σας, προκειμένου να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Το άτομο που ολοκληρώνει την εγγραφή πρέπει να είναι νομικά αρμόδιο. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και την έναρξη χρήσης της Υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα διαδικασία.
2.2 Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί λειτουργίες της Υπηρεσίας που παρέχεται από την Popit. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες της Υπηρεσίας χωρίς εγγραφή, αλλά ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή.
2.3 Σε περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στην Υπηρεσία, συμφωνείτε να παράσχετε αληθή και ολοκληρωμένα στοιχεία κατά την εγγραφή στην Υπηρεσία και να ενημερώνετε τα στοιχεία αυτά. Απαγορεύεται η παροχή παραπλανητικών στοιχείων σχετικά με την ταυτότητά σας.
2.4 Όταν εγγραφείτε, θα δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας από κακή χρήση εκ μέρους άλλων και να ειδοποιήσετε αμέσως την Popit για οποιαδήποτε κατάχρηση.
2.5 Μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή σας εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Μετά τον τερματισμό, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στην Υπηρεσία.
2.6 Η Popit μπορεί να τερματίσει την παρούσα συμφωνία ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια οποιουδήποτε είδους, όπως κρίνει σκόπιμο κατά την αποκλειστική της κρίση, εάν υπάρξει ένδειξη παράβασης των όρων εκ μέρους σας.
2.7 Η Popit διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, να βελτιώνει και να διορθώνει την Υπηρεσία. Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια περιόδων συντήρησης και άλλων περιπτώσεων. Η Popit μπορεί επίσης να αποφασίσει, κατά την κρίση της, να διακόψει την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής. Σε τέτοια περίπτωση, θα σας αποσταλεί προειδοποίηση (ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες). Η Popit δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή τρίτους για πιθανή διακοπή της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής.
2.8 Σε περίπτωση τερματισμού από εσάς ή εμάς, πρέπει να απεγκαταστήσετε αμέσως την εφαρμογή Popit σε όλες τις συσκευές σας, να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Popit Sense και να καταστρέψετε όλο το υλικό, το οποίο έχει ληφθεί με μεταφόρτωση ή άλλο τρόπο από την Υπηρεσία.

3. Αποποίηση ευθυνών

3.1 Ο Χρήστης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με δική του αποκλειστική ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται ως έχει και η Popit δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση σχετικά με την Υπηρεσία, τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας, την ποιότητα, τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων ή άλλες περιστάσεις.
3.2 Δεν θα πρέπει να θεωρείτε την Υπηρεσία ως το κύριο εργαλείο σας για τον προσδιορισμό του αν και πότε θα πάρετε τη φαρμακευτική αγωγή σας. Η χρήση οποιασδήποτε πτυχής της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Πρέπει να συμβουλεύεστε τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και να λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με ιατρικά θέματα, βάσει των συμβουλών τους.
3.3 Η POPIT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΑΠΙΩΝ, ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ POPIT SENSE Ή ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ POPIT APP) Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΝΕΤΕ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.

4. Ιδιοκτησία υπηρεσίας

4.1 Το λογισμικό και άλλες τεχνολογίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις τους, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Popit και / ή τρίτου μέρους και ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
4.2 Ο Χρήστης δεν θα έχει κανένα άλλο δικαίωμα αναφορικά με το λογισμικό ή την τεχνολογία που σχετίζεται με την Υπηρεσία, εκτός από τη χρήση της Υπηρεσίας όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους. Βάσει αυτών των Όρων, δεν παρέχονται δικαιώματα όσον αφορά στη χρήση των εταιρικών ονομάτων, των λογότυπων, των ονομάτων ιστοσελίδων ή άλλων ονομάτων που σχετίζονται με την επωνυμία ή την ταυτοποίηση της Popit ή της Υπηρεσίας. Η Popit δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα οποιεσδήποτε προτάσεις βελτιώσεων, σχόλια ή προτάσεις, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.

5. Χρεώσεις

5.1 Η χρήση της Υπηρεσίας σας ενδέχεται να υπόκειται, τώρα ή στο μέλλον, σε χρεώσεις. Τυχόν χρεώσεις που χρεώνει η Popit θα ανακοινώνονται ξεχωριστά και σε σχέση με την Υπηρεσία.
5.2 Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετα τέλη λόγω χρήσης κινητών ή / και υπηρεσιών Διαδικτύου του δικτύου σας ή άλλου φορέα τηλεπικοινωνιών / πάροχο και / ή άλλου φορέα παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τελών απεριόριστης μεταφοράς δεδομένων και άλλων Υπηρεσιών, οι οποίες απαιτούν τη χρήση δεδομένων και χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας. Η Popit και οι πάροχοί της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την εξόφληση τέτοιων τελών. H εταιρεία τηλεφωνίας / πάροχός σας είναι από κάθε άποψη και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις Υπηρεσίες που σας παρέχει.

6. Περιορισμός ευθύνης

6.1 Εκτός από την περιορισμένη εγγύηση του Popit Sense, η υπηρεσία παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». H Popit δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα παραμένει απρόσκοπτη, χωρίς σφάλματα ή ιούς. Η Popit διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει την Υπηρεσία και το περιεχόμενό της ή να αποσύρει την πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή. Καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων τίτλου ή μη παραβίασης ή σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, δεν παρέχεται αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ρητά και αναγνωρίζετε ότι η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο από διάφορες πηγές.
6.2 Δεν εγγυόμαστε ούτε υποσχόμαστε ότι η Υπηρεσία θα λειτουργεί με την κινητή ή την υπολογιστική σας συσκευή ή ότι θα είναι συμβατή με το υλικό ή το λογισμικό σε συγκεκριμένες συσκευές. Οι πληροφορίες θα μεταδοθούν μέσω ενός μέσου, το οποίο δεν εμπίπτει στον έλεγχο και τη δικαιοδοσία μας. Πολλοί παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα δικτύου, το σύστημα κινητής ή υπολογιστικής συσκευής και οι ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος, ενδέχεται να επηρεάσουν την παράδοση ειδοποιήσεων ή προειδοποιήσεων ή να παρεμβληθούν με άλλον τρόπο στη λειτουργία της Υπηρεσίας.
6.3 Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εμείς, οι δικαιοπάροχοι και οι προμηθευτές μας, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με (1) τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την ακρίβεια ανίχνευσης αφαίρεσης χαπιών, την αξιοπιστία, την πληρότητα, την ποιότητα, την απόδοση, την καταλληλότητα ή την επικαιροποίηση των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων λογισμικού, κειμένου, γραφικών, συνδέσμων ή επικοινωνιών που παρέχονται από ή μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας και (2) τη συμμόρφωση σε οποιουσδήποτε κρατικούς κανονισμούς, οι οποίοι απαιτούν αποκάλυψη στοιχείων σχετικά με συνταγογραφούμενα φάρμακα, την έγκριση ή τη συμμόρφωση οποιωνδήποτε εργαλείων λογισμικού σχετικά με την Υπηρεσία.

7. Περιορισμένη εγγύηση (Popit Sense)

Το Popit Sense καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση ενός (1) έτους. Αυτό σημαίνει, ότι για οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν, θα προσφέρουμε τη δυνατότητα αλλαγής μέχρι έναν χρόνο μετά από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Η παραγγελία σας είναι ελαττωματική εάν δεν αντιστοιχεί στις πληροφορίες προϊόντος που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για να λάβει μια εξουσιοδότηση αλλαγής εμπορευμάτων (RMA). Αυτή η Εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε ατύχημα μετά την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη, όπως:

  • Ζημιές στην εμφάνιση, όπως γρατσουνιές και βαθουλώματα.
  • Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ατυχήματος, κακής ή μη εύλογης χρήση, βύθισης σε νερό, παραμέλησης, κακής μεταχείρισης, διαρροής μπαταρίας, εσφαλμένης συντήρησης ή άλλων εξωτερικών αιτίων.
  • Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω λειτουργίας του προϊόντος για άλλες από τις επιτρεπόμενες και προβλεπόμενες από την Popit Ltd. χρήσεις, όπως περιγράφονται στο συνοδευτικό φυλλάδιο.
  • Περιπτώσεις όπου ένα προϊόν ή τμήμα αυτού έχει υποστεί κάποια τροποποίηση,
  • Ατέλειες που προκλήθηκαν λόγω φυσιολογικής φθοράς του προϊόντος.

8. Επιστροφές χρημάτων και πολιτική επιστροφών

8.1 Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν μας για πλήρη επιστροφή χρημάτων, για οποιονδήποτε λόγο, εντός των πρώτων 30 ημερών από τη λήψη του. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική συσκευασία του μαζί με όλα τα εξαρτήματά του. Η αξία τυχόν απόντων εξαρτημάτων θα αφαιρεθεί από το ποσό επιστροφής.
8.2 Σημειώστε ότι το κόστος αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος βαρύνει εσάς τους ιδίους. Μετά την παραλαβή της μονάδας στις εγκαταστάσεις μας, η επιστροφή υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός 24 ωρών και τα χρήματα εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών.

9. Μεταφορά

9.1 Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτούς τους Όρους ή τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή. Η Popit έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τους Όρους και το συμβόλαιο μεταξύ των συμβαλλόμενων σε τρίτο.
9.2 Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος απέχει από τη χρήση δικαιώματος βάσει αυτών των Όρων, αυτό δεν περιορίζει το δικαίωμά του να αναφέρεται στο δικαίωμα ή σε άλλο δικαίωμα του συμβαλλόμενου μέρους σε παρόμοιες περιπτώσεις αργότερα.

10. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Popit και τους προμηθευτές της αβλαβείς από και έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων και όλων των υποχρεώσεων, εκτιμήσεων, απωλειών, δαπανών ή ζημιών που προκύπτουν λόγω ή από i) την παραβίαση των Όρων, ii) την παραβίαση ή την καταστρατήγηση εκ μέρους σας οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων ή απορρήτου τρίτου μέρους, iii) κατάχρηση της Υπηρεσίας από τρίτο μέρος, λόγω μη λήψης εύλογων μέτρων για την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας από κατάχρηση.

11. Λοιπά θέματα

11.1 Οι Όροι δεν εξαιρούν ούτε περιορίζουν κανένα από τα υποχρεωτικά δικαιώματά σας στη χώρα διαμονής σας.
11.2 Εάν μια διάταξη των Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί και η άκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί με μια έγκυρη διάταξη, η οποία προσεγγίζει το αποτέλεσμα και τον σκοπό των Όρων.
11.3 Η Ενότητα 3 (Αποποίηση ευθυνών), η Ενότητα 4 (Ιδιοκτησία Υπηρεσίας), η Ενότητα 6 (Περιορισμός ευθύνης), η Ενότητα 11 (Λοιπά θέματα) και η Ενότητα 12 (Εφαρμογή νομοθεσίας και επίλυση διαφορών) θα παραμείνουν μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

12. Εφαρμογή νομοθεσίας και επίλυση διαφορών

12.1 Οι παρόντες Όροι και η σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών διέπονται από το φινλανδικό δίκαιο, εξαιρουμένων των διατάξεων επιλογής δικαίου. Η Popit στοχεύει κυρίως στην επίλυση ενδεχόμενων διαφωνιών μεταξύ μας μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν προκύψουν διαφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τη μεταξύ τους σύμβαση θα πρέπει να επιλυθεί οριστικά μέσω διαδικασίας διαιτησίας σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Κεντρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από έναν μόνο διαιτητή. Η διαδικασία διαιτησίας πραγματοποιείται στο Ελσίνκι, στη φινλανδική γλώσσα. Εάν ο άλλος διάδικος δεν είναι φινλανδική εταιρεία, οι διαδικασίες διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική και για τα δύο μέρη και μπορεί να επιβληθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Κάθε διάδικος δικαιούται να διεκδικήσει προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα.
12.2 Εάν ισχύουν νόμοι για την προστασία των καταναλωτών, μπορείτε, ωστόσο, να επικοινωνείτε πάντα με τις τοπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καταναλωτών, όπως οι σύμβουλοι για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε ένα Τοπικό Ληξιαρχείο στη Φινλανδία (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/).