Generelle vilkår og betingelser

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkårene er en juridisk avtale mellom deg og Popit. Les nøye gjennom dem før du bruker Popits tjenester. I disse vilkårene refererer ‘du’ eller ‘brukere’ til enkeltpersoner som bruker tjenesten. Ved å bruke tjenesten, samtykker du ubetinget til å følge og være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten og bør ikke kjøpe tjenester.
1.2 Popit Ltd. (“vi” eller “oss” eller “Popit”) leverer enheter, nettbaserte tjenester og mobiltjenester. Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet (popit.io), Popit Connect, Popit Sense og Popit App som det sammen refereres til som tjeneste («tjeneste»).
1.3 Disse vilkårene og betingelsene, sammen med personvernerklæringen (samlet «Vilkår»), styrer din bruk av tjenester der du fikk tilgang til disse vilkårene og bruken av de relaterte tjenestene.
1.4 Popit forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forhåndsvarsel. Du er ansvarlig for å lese gjennom vilkårene med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av tjenesten skal utgjøre ditt samtykke til eventuelle endringer og modifikasjoner.
1.5 Popit respekterer dine rettigheter til personvern og beskyttelse av personopplysninger. Personvernerklæringen, som endres fra tid til annen, gjelder for disse vilkårene og for tjenestene.

2. Bruk av tjenesten

2.1 For å bruke tjenesten må du være minst 18 år. Hvis du er minst 18 år, men er mindreårig i det landet der du bor, må du gå gjennom vilkår og la foreldre eller verge fullføre registreringen på dine vegne for at du skal kunne bruke tjenesten. Personen som fullfører registreringen må være juridisk kompetent. Ved å godta disse vilkårene og starte bruken av tjenesten, garanterer du at du har overholdt kravene som er angitt over.
2.2 En bruker kan bruke funksjonene til tjenesten levert av Popit. Du kan bruke noen av funksjonalitetene til tjenesten uten registrering, men visse funksjonaliteter i tjenesten kan kreve registrering på nytt.
2.3 I tilfelle du velger å registrere deg for tjenesten, samtykker du i å gi sannferdig og fullstendig informasjon samt å holde denne informasjonen oppdatert Det er forbudt å gi villedende informasjon om identiteten din.
2.4 Når du registrerer deg, oppretter du et brukernavn og et passord. Du er personlig ansvarlig for all bruk av tjenesten med ditt brukernavn og passord. Du samtykker i å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte brukernavnet og passordet ditt mot misbruk av andre samt| å omgående varsle Popit om eventuelt misbruk.
2.5 Du kan avslutte registreringen hvis du ikke lenger ønsker å bruke tjenesten. Etter terminering avslutting har du ikke lenger tilgang til tjenesten.
2.6 Popit kan si opp denne avtalen eller begrense din tilgang til visse deler av tjenesten eller iverksette andre tiltak av hvilken som helst type, i henhold til det som må anses passende etter eget skjønn, hvis det er indikasjon på at du har brutt vilkårene.
2.7 Popit forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, forbedre og rette tjenesten. Tjenesten vil kanskje ikke være tilgjengelig i vedlikeholdperioder og lignende. Popit kan også bestemme seg for å avbryte tjenesten eller deler av denne etter eget skjønn. I slike tilfeller vil du få et forhåndsvarsel (gjelder bare for registrerte brukere). Popit skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuell avslutting av tjenesten eller deler av denne.
2.8 Ved avslutting av enten du eller oss, må du omgående avinstallere Popit App på alle enhetene dine, slutte å bruke Popit Sense og ødelegge alt materiale som er lastet ned eller mottatt fra tjenesten på annen måte.

3. Forbehold

3.1 En bruker bruker tjenesten på egen risiko. Tjenesten leveres som den er, og Popit gir ikke noen garantier med hensyn til tjeneste, tjenesteutfall, kvalitet, ikke-krenkelse av tredjepersons rettigheter eller andre forhold.
3.2 Du skal ikke og må ikke stole på tjenesten som ditt primære verktøy for å avgjøre om og når du skal ta medisiner. Din bruk av tjenesten skjer på egen risiko. Du må rådføre deg med helsepersonell og ta medisinske avgjørelser basert på deres råd.
3.3 POPIT GIR IKKE MEDISINSK RÅD AV NOEN SLAG. VI GIR INGEN GARANTIER HVA ANGÅR TJENESTER, INFORMASJON ANGÅENDE MEDISINER, PILLER, DATA, HELSE, INNHOLD AV TJENESTEN (INKLUDERT DATA SOM ER GITT AV POPIT SENSE ELLER POPIT APP) ELLER INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA ELLER GJENNOM TJENESTE. HANDLINGER DU GJØR BASERT PÅ INNHOLD, MELDINGER OG ANNEN TILGJENGELIG INFORMASJON FRA TJENESTEN SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO. DU MÅ ALLTID SJEKKE ALL INFORMASJONEN SOM LEVERES VIA TJENESTEN FOR Å SIKRE AT DEN ER KORREKT. TJENESTEN ER IKKE EGNET TIL (OG HAR IKKE TIL FORMÅL) Å OPPRETTE RELASJONER MED PASIENTER, ALTSÅ MELLOM DEG OG OSS, OG DEN SKAL HELLER IKKE ANSES SOM EN ERSTATNING FOR EN KONSULTASJON HOS PROFESJONELT HELSEPERSONELL.

4. Tjenesteeierskap

4.1 Programvaren og annen tjenesterelatert teknologi og tilhørende modifikasjoner tilhører Popit og/eller en tredjepart og kan være beskyttet av opphavsrett eller annen immateriell rettighet.
4.2 Brukeren skal ikke ha noen annen rettighet med hensyn til programvare eller teknologi relatert til tjeneste foruten bruken av tjenesten som spesifisert i disse vilkårene. Basert på disse vilkårene tildeles ingen rettigheter med hensyn til bruk av virksomhetsnavn, logoer, domenenavn eller andre merkerelaterte navn eller identifikasjoner av Popit eller tjenesten. Popit har rett til gratis bruk av forbedringsforslag, kommentarer eller ideer uten kompensasjon.

5. Gebyrer

5.1 Din bruk av tjenesten kan bli eller blir belastet for gebyrer. Eventuelle gebyrer belastet av Popit vil bli kunngjort separat i forbindelse med tjenesten.
5.2 Du kan pådra deg tilleggsavgifter fra bruk av mobil- og/eller internett-tjenester til nettverket ditt eller annen teleoperatør/-leverandør og/eller annen tjenesteleverandør, inkludert og uten begrensning dataoverføringsgebyr og andre tjenester som krever bruk av mobildatatjenester. Popit eller deres leverandører påtar seg ikke noe ansvar for betaling av slike avgifter. Din operatør er på alle måter ansvarlig for de tjenestene de gir deg.

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Med unntak av den begrensede garantien for Popit Sense, ytes service på basis av «SOM DEN ER» og «SOM TILGJENGELIG». Popit garanterer ikke at tjenesten vil være uavbrutt eller feil eller virusfri. Popit forbeholder seg retten til å revidere tjenesten og innholdet eller trekke tilbake tilgangen til den når som helst. Ingen garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til garantier knyttet til tittel eller ikke-krenkelse eller underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål, gis i forhold til tilgjengeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten, informasjonen eller innholdet i tjenesten. Du samtykker til og erkjenner at bruken av tjenesten skjer på din egen risiko, og at du kan bli eksponert for innhold fra forskjellige kilder.
6.2 Vi garanterer ikke eller at tjenesten vil fungere med din mobil eller datamaskin eller vil være kompatibel med maskinvaren eller programvaren på spesielle enheter. Informasjon vil bli overført over et medium som ligger utenfor vår kontroll og jurisdiksjon. Flere faktorer, inkludert nettverkstilgjengelighet, din mobil eller datamaskinens innstillinger for system eller operativsystem, kan påvirke varsling eller varsellevering eller på annen måte forstyrre driften av tjenesten.
6.3 Uten å begrense det ovennevnte, gir vi, våre lisensgivere og våre leverandører ingen lovnader eller garantier om (1) tilgjengeligheten, nøyaktigheten, påvisning av pilleuttak, pålitelighet, fullstendighet, kvalitet, ytelse, egnethet eller aktualitet av tjenesten, innhold, inkludert programvare, tekst, grafikk, lenker eller kommunikasjon levert på eller gjennom bruk av tjenesten; eller (2) tilfredsstillelse av myndigheters forskrifter som krever utlevering av informasjon om reseptbelagte legemiddelprodukter eller godkjenning eller overholdelse av programvareverktøy med hensyn til tjenesten.

7. Begrenset garanti (Popit Sense)

Popit Sense kommer med ett (1) års begrenset garanti. Det betyr at for eventuelle defekte produkter vil vi tilby innbytte i inntil ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Bestillingen din er feil hvis den ikke samsvarer med produktinformasjon tilgjengelig i nettbutikken. Brukeren må kontakte oss for å få et returskjema (RMA). Denne garantien gjelder ikke for ulykker etter at produktet er levert til kunden, for eksempel:
kosmetisk skade, inkludert men ikke begrenset til riper og bulker;
skade forårsaket av ulykke, misbruk, urimelig bruk, nedsenkning i vann, forsømmelse, misbruk, batterilekkasje, feil service eller andre eksterne årsaker;
skade forårsaket av bruk av produktet utenfor de tillatte eller tilsiktede bruksområdene beskrevet av Popit Ltd. i vedlagte pakningsvedlegg;
et produkt eller en del som er endret;
defekter forårsaket av normal slitasje eller på annen måte på grunn av normal aldring av produktet.

8. Refusjons- og returrett

8.1 Du kan returnere produktet vårt for full tilbakebetaling uansett årsak innen de første 30 dagene etter mottak. Det må returneres i originalemballasjen med alle komponenter inkludert. Prisen for eventuelle manglende komponenter blir trukket fra refusjonen.
8.2 Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for kostnadene for returfrakt. Når vi har mottatt enheten i hos oss, vil returen bli behandlet innen 24 timer, og kunden vil vanligvis ha pengene på konto innen fem virkedager.

9. Overføre

9.1 Brukeren har ikke rett til å overføre disse vilkårene eller kontrakten mellom partene uten leverandørens forutgående skriftlige samtykke. Popit har rett til å overføre vilkår og kontrakten mellom partene til en tredjepart.
9.2 Hvis en part avstår fra å bruke en parts rettighet basert på disse vilkårene, begrenser dette ikke partens rett til å henvise til partens rett eller annen rettighet i lignende tilfeller senere.

10. Erstatning

Du samtykker i å forsvare, godtgjøre og holde Popit og deres leverandører skadeløse fra og mot alle krav fra tredjeparter og alle forpliktelser, tap, kostnader eller skader som følge av eller som oppstår som følge av i) brudd på vilkår, ii) din krenkelse eller brudd på intellektuell eiendom, andres rettigheter eller personvern tilhørende en tredjepart, iii) misbruk av tjenester som tilhører en tredjepart og der slikt misbruk ble gjort mulig ved at du ikke iverksatte rimelige tiltak for å beskytte brukernavnet og passordet ditt mot misbruk.

11. Diverse

11.1 Vilkår skal verken utelukke eller begrense noen av dine obligatoriske rettigheter i landet der du bor.
11.2 Hvis en bestemmelse i vilkårene anses å være ugyldig, påvirker ikke dette gyldigheten til de gjenværende bestemmelsene, og den ugyldige bestemmelsen skal erstattes med en gyldig bestemmelse som ligger nær meningen og formålet med vilkåret.
11.3 Avsnitt 3 (Ansvarsfraskrivelse), Avsnitt 4 (Tjenesteeierskap), Seksjon 6 (Ansvarsbegrensning), Seksjon 11 (Diverse) og Avsnitt 12 (Gjeldende lov og konfliktløsning) skal overleve oppsigelse eller utløp av denne avtalen.

12. Gjeldende lov og konfliktløsning

12.1 Disse vilkårene og kontrakten mellom partene er underlagt finsk lov, bortsett fra de valgte lovbestemmelsene. Popit tar først og fremst sikte på å løse mulige uenigheter mellom oss ved å forhandle. Hvis det oppstår tvister i forbindelse med disse vilkårene, eller kontrakten mellom partene, skal dette løses en gang for alle gjennom voldgift i samsvar med voldgiftsreglene til det finske handelskammeret av en enkelt voldgiftsdommer. Voldgiftsbehandlingen finner sted på finsk i Helsingfors. Hvis den andre parten ikke er et finsk selskap, foregår behandlingen på engelsk. Meglerens dom er endelig og bindende for begge parter; den kan håndheves av enhver kompetent domstol. Begge parter har rett til å søke midlertidig forføyning.
12.2 Hvis forbrukerbeskyttelsesloven gjelder, kan du imidlertid alltid kontakte det lokale forbrukerrådet, for eksempel forbrukerrådet i Finland (https://www.kkv.fi/en/consumer-advice/) .