UNDRAR DU ÖVER NÅGOT?

Vanliga frågor och svar

Vi har sammanställt den här listan med vanliga frågor för att ge dig mer information om Popit Sense-enheten och vår app. Låt oss veta om du inte kan hitta ett svar här, vi hjälper gärna till!

Du kan ladda ner användarhandboken efter denna länk. Snabbstartguiden finns här.

Popit Sense använder tre sensorer: en ljudsensor (det finns en mikrofon), en accelerometer och en beröringssensor. Dessa tre sensorer i kombination ger en korrekt mätning. Teknologin är patenterad.

Ja, du kan använda appen utan enheten Popit Sense. I så fall är den automatiska tablettspårningen inte tillgänglig.

Båda är bra sätt att komma ihåg mediciner bättre men de spårar inte allting. De vet dessutom inte om du tog tabletten eller inte och utlöser ett larm trots att du redan tagit tabletten.

Popit Sense är en vidareutvecklad version av tablettpåminnaren som automatiskt spårar om en tablett har tagits och synkroniserar denna information med appen. Popit Sense är kopplad till dina faktiska tabletter vilket innebär att den förstår din kontext: tablettförbrukningen registreras automatiskt i appen och en påminnelse skickas ut endast om du inte har tagit tabletten.

Vi publicerade nyligen resultaten från en klinisk undersökning som visar att lösningen minskar antalet missade tabletter med nästan 80%. Popit Sense kvantifierar tabletterna och tar dem till den digitala åldern.

Ja! Samma enhet fungerar med diverse olika tablettmärken – men de måste levereras i kartor. Kartförpackningarna behöver bara ha lite utrymme utan bubblor på kanterna för att möjliggöra fastsättning. Observera att ett papphölje kan göra att Popit Sense inte fungerar korrekt.

Bluetooth-täckningen för Popit Sense är väldigt god, ungefär 30 m/100 fot. Detta innebär att Popit Sense lätt kan anslutas till en smartphone i en vanlig lägenhet när den behöver det och därför behöver de två inte vara precis bredvid varandra när du tar en tablett.

Även om Popit Sense och App inte behöver kunna anslutas till varandra sparar Popit Sense data under flera månader som synkroniseras när de två kommer i kontakt med varandra igen.

Om appen av någon anledning inte har tagit emot information om din tablettstatus från Popit Sense utlöser den en påminnelse som en säkerhetsåtgärd. Detta innebär att du inte missar en tablett på grund av att data inte är synkroniserade.

Du måste se till att din tablettkarta har ungefär 1/4 – 3/8” (eller 6-9 mm) fritt utrymme på kanterna för att fästa den på Popit Sense. De flesta rektangulära och runda kartor har detta.

En del märken har ett hål i mitten som kan användas för att fästa så att Popit Sense faktiskt är i mitten av kartan.

Vissa piller, som Yaz, YazFlex eller Qlaira, kan komma i en ”plånbok” av papp. Dessa kartongförpackade mediciner stöds för närvarande INTE av Popit, eftersom de kan hindra en av sensorerna från att fungera korrekt och du kommer inte att kunna använda den automatiska detektionsfunktionen.

Manuell registrering (kort tryck på sidoknappen) fungerar som vanligt.

Fästet är mycket säkert. Det finns två metallpiggar som tränger igenom kartan så att den förblir fäst. Det är detta som låsknappen längst upp är till för, alltså att öppna eller stänga fästmekanismen.

För att skydda medicinen och apparaten rekommenderar vi dock inte att du bär dem i en väska utan skyddshylsa.

Du måste ha en enhet för en medicin, två för två mediciner etc.

Popit Sense fungerar tillsammans med App och förser dig med exakt upptäckt av tablettförbrukningen. På samma sätt som för all utrustning som spårar mänsklig aktivitet i olika omgivningar kan noggrannheten inte vara exakt hela tiden. Därför kan App från tid till annan säkerställa att du är på rätt kurs eller också kanske du måste hjälpa Popit Sense genom att trycka på sidoknappen för att registrera en tabletthändelse.

Absolut inte. Det är inte den typ av mikrofon som du använder för att sjunga karaoke. Detta är en speciell kontaktmikrofon som känner av vibrationer till skillnad från en mikrofon som inte är en kontaktmikrofon.

Vi har fyra färger: vit, marsgrön, rosa och violett

Popit Ltd.
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo
Finland

Du kan dessutom skicka feedback från Popit App.

För att redigera dagens poster:
Du kan ta bort dem manuellt i appen. I appens startvy klickar du på din läkemedelslista och klickar på papperskorgen eller knappen Avbryt bredvid de extra posterna.

Redigera tidigare dagars poster:
I appen går du till kalendervyn och väljer sedan dagen med en gul eller röd prick. Klicka på ikonen för papperskorgen eller på knappen Avbryt bredvid de extra posterna.

Popit Sense-enheten kan ha satts in med fel sida uppåt i hylsan.
När du förvarar enheten med pillerbladet i fodralet ska du sätta in bladet så att baksidan av enheten rör vid den lilla magneten som är fäst i fodralet.
Om enheten inte vaknar, låt den vila i en minut på ett bord och försök sedan med automatisk identifiering igen. Du kan också registrera din medicinering manuellt.